Датско-букмолски езици

Датско-букмолски езици
Разпространение Норвегия
Говорени от над 4 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж