Отваря главното меню
Датско-риксмалски езици
Разпространение Дания, Исландия, Германия, Гренландия
Говорени от над 5 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж