Датско-шведски езици
Северногерманските езици на картата на Европа
Разпространение Норвегия, Швеция, Дания, Финландия
Говорени от над 13 900 000 души
Систематизация по Ethnologue виж