Двадесета династия на Древен Египет

20-а династия на Древен Египет управлява по времето на Новото царство 1186 – 1069 пр.н.е. Периода е характерен с постепенен цялостен упадък на Египетската държава, отслабване на централната власт и засилване на икономическата политическата роля на жреците. Съвпада с кризата съпътстваща прехода от късно-бронзовата към ранно-желязната епоха.

Фараони на 20-а династия

редактиране
Twentieth Dynasty Pharaohs of Egypt
Име Хорово име Управление (пр.н.е.) Погребан Съпруга(и)
Сетнахт Userkhaure 1187 – 1185 пр.н.е. KV14 Tiy-merenese
Рамзес III Usermaatre-Meryamun 1185 – 1153 пр.н.е. KV11 Iset Ta-Hemdjert
Tiye
Рамзес IV User/Heqamaatre Setepenamun 1153 – 1146 пр.н.е. KV2 Duatentopet
Рамзес V Amenhirkhepeshef I Usermaatre Sekheperenre 1146 – 1141 пр.н.е. KV9 Henutwati
Tawerettenru
Рамзес VI Amenhirkhepeshef II Nebmaatre Meryamun 1141 – 1133 пр.н.е. KV9 Nubkhesbed
Рамзес VII Itamun Usermaatre Setepenre Meryamun 1133 – 1125 пр.н.е. KV1
Рамзес VIII Sethhirkhepeshef Usermaatre Akhenamun 1125 – 1123 пр.н.е.
Рамзес IX Khaemwaset I Neferkare Setepenre 1123 – 1104 пр.н.е. KV6 Baketwernel
Рамзес X Amenhirkhepeshef III Khepermaatre Setepenre 1104 – 1094 пр.н.е. KV18 Tyti
Рамзес XI Khaemwaset II Menmaatre Setpenptah 1094 – 1064 пр.н.е. KV4 Tentamun