Двадесет и осма династия на Древен Египет

История на Древен Египет
Периоди
Династии
0 - I - II - III - IV - V - VI - VII - VIII - IX - X - XI - XII - XIII - XIV - XV - XVI - XVII - XVIII - XIX - XX - XXI - XXII - XXIII - XXIV - XXV - XXVI - XXVII - XXVIII - XXIX - XXX - XXXI - Птолемеи

28-а династия на Древен Египет управлява между 404 – 399 пр.н.е. през последния период в историята на Древен Египет, Късен период, който обхваща 26 – 31 династии (664 – 332 пр.н.е.).

Двадесет и осмата династия
Име Управлениие
Амиртей 404 – 399 пр.н.е. († 399 пр.н.е.), единствен фараон от 28-а династия.

ИзточнициРедактиране