Двадесет и първа династия на Древен Египет

21-вата, 22, 23, 24 и 25-а династии са включени в групата Трети преходен период на Древен Египет и включват времето между 1090 – 712 пр.н.е.

Фараони от 21-вата династия

редактиране
Фараони от 21-вата династия
Фараон Хорово-име Управление (пр.н.е.) Погребан Съпруга(и)
Смендес (Nesbanebdjed I) Hedjkheperre-Setepenre 1077 – 1051 пр.н.е. неизвестно Тентамун
Аменемнису Neferkare-Heqawaset 1051 – 1047 пр.н.е.
Пинеджем I (ко-регент) Kheperkare-Setepenamun 1062 – 1039 пр.н.е. Cache in Deir el-Bahari Henuttawy
Isetemkheb A
Tentnabekhenu
Псусенес I (Pasebkhanut I) Akheperre-Setepenamun 1047 – 1001 пр.н.е. NRT III, Танис Mutnedjemet
Wiay
Аменемоп Usermaetre-Setepenamun 1001 – 992 пр.н.е. Танис
Осоркон Стари Akheperre-Setepenre 992 – 986 пр.н.е.
Сиамун Netjerkheperre-Meryamun 986 – 967 пр.н.е.
Псусенес II (Pasebkhanut I) Tyetkheperure-Setepenre 967 – 943 пр.н.е.
 
Златната маска на фараон Псусенес I