Дейност на холдингови дружества

икономическа дейност по КИД-2008

Дейността на холдинговите дружества, е подотрасъл на финансовите услуги.

Дейност на холдингови дружества
КИД-2008
-K. Финансови и застрахователни дейности
-64. Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване
-64.2. Дейност на холдингови дружества
→64.20. Дейност на холдингови дружества

Той обхваща дейността на специализиран вид предприятия – холдингови дружества – чиято цел е само притежаването на дялове в други търговски дружества, без участие в тяхното управление, стратегическо планиране или взимане на решения за дейността им.[1]

БележкиРедактиране