Декларация на хилядолетието

На 8 септември 2000 г. лидерите на държавите членки приемат Декларацията на хилядолетието на ООН след тридневно заседание в седалището на Организацията на обединените нации (Резолюция №А/RES/52/2). В Декларацията на хилядолетието държавите членки на ООН се ангажират да постигнат Целите на хилядолетието за развитие в областта на мира и сигурността, устойчивото развитие, опазването на околната среда, правата на човека, демокрацията и управлението, защитата на уязвимите, посрещане нуждите на Африка, укрепване на Организацията на обединените нации.

Резолюцията е приета от Общото събрание на 14 декември 2000 г. Напредъкът по изпълнението на целите от Декларацията е прегледан през 2005 г. на среща на лидерите на ООН.

Цели редактиране

 1. Ценности и принципи
 • Свобода
 • Равенство
 • Солидарност
 • Толерантност
 • Уважение към природата
 • Споделена отговорност
 1. Мир, сигурност и разоръжаване
 2. Развитие и ликвидиране на бедността
 3. Опазване на околната среда
 4. Човешки права, демокрация и добро управление
 5. Защита на социално уязвимите
 6. Посрещане на специалните нужди на Африка
 7. Укрепване на ООН

Всички тези цели трябва да са постигнати до 2015 г.

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране