Конвент за бъдещето на Европа

(пренасочване от Декларация от Лаакен)

Конвентът за бъдещето на Европа (на английски: Convention on the Future of Europe) е консултативен орган, създаден на 28 февруари 2002 г.

През декември 2001 г. в Лаакен (Белгия) се подписва декларация, с която се подчертава, че обединението на Европа е близо и с приемането на страните от Централна и Източна Европа ще се затвори една от най-тъмните глави в историята. Още в началото на документа се споменава, че Европа е на кръстопът. Европейският конвент е орган Ad hoc, който трябва да изготви европейска конституция.

Другото заглавие на Декларацията от Лаакен е „Европа на кръстопът“. Посветена е на бъдещето на Европа. Една от задачите ѝ е свикването на европейски конвент, който да изготви проект за конституция на ЕС и да подчертае принципите, по които ще се ръководи ЕС след разширяването му.

Европейският конвент се свиква на 28 февруари 2002 г., като временен орган. За председател на конвента е определен Валери Жискер д`Естен. Съществуването на конвента е ограничено от времето, т.е. има срок от 1 година, но поради важността на задачите е удължен до юни 2003 г.

Европейският конвент се състои от 105 представители

  • 15 представители на държавното или правителственото ръководство на държавите членки
  • 13 представители на държавното или правителствено ръководство на страните-кандидатки
  • 30 представители от парламентите на държавите членки
  • 26 представители на парламентите на държави-кандидатки
  • 16 представители (депутати) от Европейския парламент
  • 2 представители от Европейската комисия