Делител на честота

Схема на делител на честота

Делител на честота е цифрово устройство, което при подаване на входа му на периодична поредица от импулси, формира на изхода си подобна последователност, но имаща честота на повтаряне на импулсите няколко пъти по-малка, отколкото тази на входа. По-голямата част от делителите се изгражда от двоични броячи. Особеното при делителите на честота е това, че имат само 1 изход. Коефициентът на делене може да бъде постоянен или променлив, тоест програмируем.

Ако входящата честота е , изходящият сигнал има честота:

където е цяло число.