Делта (география)

Вижте пояснителната страница за други значения на Делта.

Делтата е вид речно устие, характеризиращо се с разделящи се речни ръкави, преди да бъде достигнат водният басейн, в който реката се влива. Наречена е така поради приликата с гръцката буква Δ (делта). (Другият основен вид речно устие се нарича естуар, при който реката направо се влива във водния басейн.)

Делтата на Нил (сателитна снимка, 2003 г.)

Образува се поради наслагване на речни наноси в низината на долното течение на реката. Така основното течение се разклонява на множество ръкави. Когато отложените наноси се издигнат над повърхността на водата, реката се стреми да ги заобиколи и образува нови острови и ръкави.

Речните наноси могат да се намират на голямо разстояние от устието и основното течение. Почвата в областта на делтата е много плодородна. Цялата делта образува екосистема от животински и растителни видове.

Известни реки с делта при вливането си са: Дунав, Волга, Рейн, Нил, Нигер, Инд, Ганг, Меконг, Мисисипи, Ориноко, Амазонка.

Вижте същоРедактиране