Демографски показатели на държавите от Европа

Численост на населението в държавите от Европа (към 2013 г., в хил. души):

Standard map of Europe (blank).png


Демографски показателиРедактиране

РаждаемостРедактиране

Дял на живородените в държавите от Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Флаг на Казахстан Казахстан1 14.9 Повишение 14.9 Безизменение 15.3 Повишение 16.6 Повишение 18.2 Повишение 18.4 Повишение 19.7 Повишение 20.8 Повишение 22.8 Повишение 22.0 Понижение 22.5 Повишение 22.5 Безизменение 22.5 Безизменение
Флаг на Азербайджан Азербайджан1 14.5 Понижение 13.5 Понижение 13.4 Понижение 13.7 Повишение 15.7 Повишение 16.7 Повишение 17.3 Повишение 17.4 Повишение 17.2 Понижение 17.0 Понижение 18.3 Повишение 19.2 Повишение 18.8 Понижение
Флаг на Турция Турция1 20.3 Понижение 18.6 Понижение 17.9 Понижение 18.0 Повишение 18.1 Повишение 18.1 Безизменение 18.3 Повишение 18.2 Понижение 17.5 Понижение 17.2 Понижение 16.8 Понижение 17.0 Повишение
Флаг на Република Ирландия Ирландия 14.3 Безизменение 15.0 Повишение 15.5 Повишение 15.5 Безизменение 15.3 Понижение 14.8 Понижение 15.2 Повишение 16.4 Повишение 17.0 Повишение 16.9 Понижение 16.5 Понижение 16.3 Понижение 15.8 Понижение
Знаме на Косово Косово 19.3 Понижение 18.7 Понижение 18.2 Понижение 15.9 Понижение 17.2 Повишение 18.0 Повишение 16.3 Понижение 15.6 Понижение 16.0 Повишение 15.7 Понижение 15.3 Понижение
Флаг на Армения Армения1 10.6 Понижение 10.0 Понижение 10.1 Повишение 11.2 Повишение 11.8 Повишение 11.9 Повишение 12.0 Повишение 12.8 Повишение 13.3 Повишение 14.4 Повишение 14.6 Повишение 14.2 Понижение 14.0 Понижение 13.8 Понижение
Флаг на Исландия Исландия 15.3 Повишение 14.4 Понижение 14.1 Понижение 14.3 Повишение 14.5 Повишение 14.4 Понижение 14.5 Повишение 14.6 Повишение 14.2 Понижение 15.7 Повишение 15.5 Понижение 14.1 Понижение 14.2 Повишение 13.4 Понижение
Флаг на Русия Русия1 8.6 Повишение 9.0 Повишение 9.6 Повишение 10.2 Повишение 10.4 Повишение 10.2 Понижение 10.3 Повишение 11.3 Повишение 12.0 Повишение 12.3 Повишение 12.5 Повишение 12.6 Повишение 13.3 Повишение 13.3 Безизменение
Флаг на Великобритания Великобритания 11.5 Понижение 11.3 Понижение 11.3 Безизменение 11.7 Повишение 12.0 Повишение 12.0 Безизменение 12.4 Повишение 12.7 Повишение 12.9 Повишение 12.8 Понижение 13.0 Повишение 12.8 Понижение 12.8 Безизменение
Флаг на Грузия Грузия1 11.0 Повишение 10.8 Понижение 10.7 Понижение 10.7 Безизменение 11.5 Повишение 10.7 Понижение 10.8 Повишение 11.2 Повишение 12.9 Повишение 14.4 Повишение 14.1 Понижение 12.9 Понижение 12.7 Понижение
Флаг на Албания Албания 16.4 Понижение 17.4 Повишение 13.9 Понижение 14.9 Повишение 13.6 Понижение 13.0 Понижение 12.1 Понижение 11.7 Понижение 11.5 Понижение 11.8 Повишение 11.9 Повишение 12.1 Повишение 12.6 Повишение
Флаг на Беларус Беларус 9.4 Повишение 9.2 Понижение 9.0 Понижение 9.0 Безизменение 9.1 Повишение 9.4 Повишение 10.1 Повишение 10.8 Повишение 11.3 Повишение 11.5 Повишение 11.4 Понижение 11.5 Повишение 12.2 Повишение 12.5 Повишение
Флаг на Франция Франция 13.1 Повишение 13.0 Понижение 12.7 Понижение 12.6 Понижение 12.6 Безизменение 12.7 Повишение 12.9 Повишение 12.7 Понижение 12.8 Повишение 12.7 Понижение 12.6 Понижение 12.6 Безизменение 12.4 Понижение 12.3 Понижение
Флаг на Швеция Швеция 10.2 Повишение 10.3 Повишение 10.7 Повишение 11.1 Повишение 11.2 Повишение 11.2 Безизменение 11.7 Повишение 11.7 Безизменение 11.9 Повишение 12.0 Повишение 12.3 Повишение 11.8 Понижение 11.9 Повишение 11.8 Понижение
Флаг на Норвегия Норвегия 13.2 Понижение 12.6 Понижение 12.2 Понижение 12.4 Повишение 12.4 Безизменение 12.3 Понижение 12.6 Повишение 12.4 Понижение 12.7 Повишение 12.8 Повишение 12.6 Понижение 12.1 Понижение 12.0 Понижение 11.6 Понижение
Флаг на Белгия Белгия 11.2 Повишение 11.1 Понижение 10.8 Понижение 10.8 Безизменение 11.1 Повишение 11.3 Повишение 11.5 Повишение 11.4 Понижение 12.0 Повишение 11.8 Понижение 11.9 Повишение 11.6 Понижение 11.7 Повишение 11.5 Понижение
Флаг на Кипър Кипър1 12.2 Понижение 11.6 Понижение 11.1 Понижение 11.2 Повишение 11.2 Безизменение 10.9 Понижение 11.3 Понижение 10.9 Повишение 11.6 Понижение 12.0 Повишение 11.7 Понижение 11.2 Понижение 11.8 Повишение
Флаг на Люксембург Люксембург 13.1 Повишение 12.4 Понижение 12.0 Понижение 11.7 Понижение 11.9 Повишение 11.5 Понижение 11.7 Повишение 11.4 Понижение 11.5 Повишение 11.3 Понижение 11.6 Повишение 10.9 Повишение 11.4 Понижение
Флаг на Северна Македония Северна Македония 14.6 Повишение 13.4 Понижение 13.7 Понижение 13.3 Понижение 11.5 Понижение 11.0 Понижение 11.1 Повишение 11.1 Безизменение 11.2 Повишение 11.5 Повишение 11.9 Повишение 11.1 Понижение 11.4 Повишение 11.3 Понижение
Флаг на Украйна Украйна 7.8 Безизменение 7.7 Понижение 8.1 Повишение 8.5 Повишение 9.0 Повишение 9.0 Повишение 9.8 Повишение 10.2 Повишение 11.0 Повишение 11.1 Повишение 10.8 Понижение 11.0 Повишение 11.4 Повишение 11.1 Понижение
Флаг на Черна гора Черна гора 15.0 Повишение 14.4 Понижение 13.8 Понижение 13.5 Понижение 12.6 Понижение 11.8 Понижение 12.1 Повишение 12.5 Повишение 13.1 Повишение 13.7 Повишение 12.0 Понижение 11.6 Понижение 12.0 Повишение 10.7 Понижение
Флаг на Финландия Финландия 11.0 Понижение 10.8 Понижение 10.7 Понижение 10.9 Повишение 11.0 Повишение 11.0 Безизменение 11.2 Повишение 11.1 Понижение 11.2 Повишение 11.3 Повишение 11.4 Повишение 11.1 Понижение 10.9 Понижение 10.7 Понижение
Флаг на Молдова Молдова 10.2 Понижение 10.0 Понижение 9.9 Понижение 10.1 Повишение 10.6 Повишение 10.5 Понижение 10.5 Безизменение 10.6 Повишение 10.9 Повишение 11.4 Повишение 11.4 Безизменение 11.0 Понижение 11.1 Повишение
Флаг на Лихтенщайн Лихтенщайн 12.9 Понижение 12.1 Понижение 11.7 Понижение 10.2 Понижение 10.8 Повишение 11.0 Повишение 10.3 Понижение 10.0 Понижение 9.9 Понижение 11.4 Повишение 9.1 Понижение 10.9 Повишение
Флаг на Естония Естония 9.4 Повишение 9.1 Понижение 9.4 Повишение 9.5 Повишение 10.3 Повишение 10.6 Повишение 11.0 Повишение 11.8 Повишение 12.0 Повишение 11.8 Понижение 11.9 Повишение 11.0 Понижение 10.6 Понижение 10.5 Понижение
Флаг на Литва Литва 9.8 Понижение 9.1 Понижение 8.7 Понижение 9.0 Повишение 9.0 Безизменение 9.2 Повишение 9.6 Повишение 10.0 Повишение 11.0 Повишение 11.6 Повишение 11.5 Понижение 11.4 Понижение 10.2 Понижение 10.5 Повишение
Флаг на Словакия Словакия 10.2 Понижение 9.5 Понижение 9.5 Безизменение 9.6 Повишение 10.0 Повишение 10.1 Повишение 10.0 Понижение 10.1 Повишение 10.6 Повишение 11.3 Понижение 11.1 Понижение 11.3 Повишение 10.3 Понижение
Флаг на Чехия Чехия 8.8 Повишение 8.9 Повишение 9.1 Повишение 9.2 Повишение 9.6 Повишение 10.0 Повишение 10.3 Повишение 11.1 Повишение 11.5 Повишение 11.3 Понижение 11.1 Понижение 10.4 Понижение 10.3 Понижение
Флаг на Нидерландия Нидерландия 13.0 Повишение 12.6 Понижение 12.5 Понижение 12.3 Понижение 11.9 Понижение 11.5 Понижение 11.3 Понижение 11.1 Понижение 11.2 Понижение 11.2 Безизменение 11.1 Понижение 10.8 Понижение 10.5 Понижение 10.2 Понижение
Флаг на Словения Словения 9.1 Повишение 8.8 Понижение 8.8 Безизменение 8.7 Понижение 9.0 Повишение 9.1 Повишение 9.4 Повишение 9.8 Повишение 10.8 Повишение 10.7 Понижение 10.9 Повишение 10.7 Понижение 10.7 Безизменение 10.2 Понижение
Флаг на Латвия Латвия 8.5 Повишение 8.3 Понижение 8.7 Повишение 9.2 Повишение 9.1 Понижение 9.8 Повишение 10.3 Повишение 10.9 Повишение 11.2 Повишение 10.3 Понижение 9.4 Понижение 9.1 Понижение 9.8 Повишение 10.1 Повишение
Флаг на Швейцария Швейцария 10.9 Понижение 10.2 Понижение 9.9 Понижение 9.8 Понижение 9.9 Повишение 9.8 Понижение 9.8 Безизменение 9.9 Повишение 10.0 Повишение 10.1 Повишение 10.3 Повишение 10.1 Понижение 10.2 Повишение 10.1 Понижение
Флаг на Малта Малта 11.3 Понижение 10.1 Понижение 9.9 Понижение 10.2 Повишение 9.7 Понижение 9.6 Понижение 9.6 Безизменение 9.5 Понижение 10.1 Повишение 10.0 Понижение 9.7 Понижение 10.3 Повишение 10.1 Понижение
Флаг на Дания Дания 12.6 Повишение 12.2 Понижение 11.9 Понижение 12.0 Повишение 12.0 Безизменение 11.9 Понижение 12.0 Повишение 11.7 Понижение 11.8 Повишение 10.4 Понижение 10.4 Безизменение 10.6 Повишение 10.4 Понижение 9.9 Понижение
Флаг на Полша Полша 9.8 Понижение 9.6 Понижение 9.3 Понижение 9.2 Понижение 9.3 Повишение 9.5 Повишение 9.8 Повишение 10.2 Повишение 10.9 Повишение 10.9 Безизменение 10.7 Понижение 10.1 Понижение 10.1 Безизменение 9.7 Понижение
Флаг на Румъния Румъния 10.5 Повишение 10.0 Понижение 9.7 Понижение 9.8 Повишение 10.0 Повишение 10.2 Повишение 10.2 Безизменение 10.0 Понижение 10.3 Повишение 10.4 Повишение 9.9 Понижение 9.7 Понижение 9.9 Повишение 9.7 Понижение
Флаг на Хърватия Хърватия 10.2 Повишение 10.0 Понижение 9.2 Понижение 8.9 Понижение 9.1 Повишение 9.6 Повишение 9.3 Понижение 9.4 Повишение 9.9 Повишение 10.1 Повишение 9.8 Понижение 9.6 Понижение 9.8 Повишение
Флаг на Испания Испания 9.9 Повишение 10.0 Повишение 10.1 Повишение 10.5 Повишение 10.6 Повишение 10.7 Повишение 10.9 Повишение 10.9 Безизменение 11.4 Повишение 10.7 Понижение 10.5 Понижение 10.2 Понижение 9.7 Понижение
Флаг на Гърция Гърция 9.5 Повишение 9.3 Понижение 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.6 Повишение 9.7 Повишение 10.1 Повишение 10.0 Понижение 10.5 Повишение 10.5 Безизменение 10.2 Понижение 9.8 Понижение
Флаг на Сан Марино Сан Марино 10.8 Понижение 11.4 Повишение 10.4 Понижение 10.3 Понижение 10.4 Повишение 9.5 Понижение 10.0 Повишение 9.5 Понижение 11.2 Повишение 9.7 Понижение 10.5 Повишение 10.2 Понижение 9.0 Понижение 9.8 Повишение
Флаг на Андора Андора 11.3 Понижение 11.8 Повишение 11.2 Понижение 10.3 Понижение 10.9 Повишение 10.7 Понижение 10.6 Понижение 10.1 Понижение 10.4 Повишение 9.9 Понижение 9.7 Понижение 10.2 Повишение 9.7 Понижение
Флаг на България България 9.0 Повишение 8.6 Понижение 8.5 Понижение 8.6 Повишение 9.0 Повишение 9.2 Повишение 9.6 Повишение 9.8 Повишение 10.2 Повишение 10.7 Повишение 10.0 Понижение 9.6 Понижение 9.5 Понижение
Флаг на Австрия Австрия 9.8 Безизменение 9.4 Понижение 9.7 Повишение 9.5 Понижение 9.7 Повишение 9.5 Понижение 9.4 Понижение 9.2 Понижение 9.3 Повишение 9.1 Понижение 9.4 Повишение 9.3 Понижение 9.3 Безизменение
Флаг на Сърбия Сърбия 9.8 Повишение 10.5 Повишение 10.4 Понижение 10.6 Повишение 10.5 Понижение 9.7 Понижение 9.6 Понижение 9.2 Понижение 9.4 Повишение 9.6 Повишение 9.4 Понижение 9.0 Понижение 9.3 Понижение 9.2 Понижение
Флаг на Италия Италия 9.5 Повишение 9.4 Понижение 9.4 Безизменение 9.4 Безизменение 9.7 Повишение 9.5 Понижение 9.6 Повишение 9.5 Понижение 9.6 Повишение 9.5 Понижение 9.3 Понижение 9.1 Понижение 9.0 Понижение
Флаг на Унгария Унгария 9.6 Повишение 9.5 Понижение 9.5 Безизменение 9.3 Понижение 9.4 Повишение 9.7 Повишение 9.9 Повишение 9.7 Понижение 9.9 Повишение 9.6 Понижение 9.0 Понижение 8.8 Понижение 9.1 Повишение 9.0 Понижение
Флаг на Португалия Португалия 11.8 Повишение 11.0 Понижение 11.0 Безизменение 10.8 Понижение 10.4 Понижение 10.4 Безизменение 10.0 Понижение 9.7 Понижение 9.8 Повишение 9.4 Понижение 9.5 Повишение 9.2 Понижение 8.5 Понижение
Флаг на Германия Германия 9.3 Понижение 8.9 Понижение 8.7 Понижение 8.6 Понижение 8.6 Безизменение 8.3 Понижение 8.2 Понижение 8.3 Повишение 8.3 Безизменение 8.1 Понижение 8.3 Повишение 8.2 Понижение 8.4 Повишение
Флаг на Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина 10.5 Понижение 9.9 Понижение 9.3 Понижение 9.2 Понижение 9.2 Безизменение 9.0 Понижение 8.9 Понижение 8.8 Понижение 8.9 Повишение 9.0 Повишение 8.8 Понижение 8.3 Понижение
Флаг на Монако Монако 6.85

1Частично в Азия

СмъртностРедактиране

Брой на смъртните случаи в държавите от Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Знаме на Косово Косово 3.6 Повишение 3.3 Повишение 2.8 Повишение 3.2 Понижение 3.1 Повишение 3.5 Понижение 3.6 Понижение 3.1 Повишение 3.2 Понижение 3.2 Безизменение 3.3
Флаг на Андора Андора 3.9 Понижение 3.6 Повишение 3.3 Повишение 3.2 Повишение 3.8 Понижение 3.6 Повишение 3.3 Повишение 2.8 Повишение 2.8 Безизменение 3.2 Понижение 2.8 Повишение 3.5 Понижение 4.0 Понижение
Флаг на Турция Турция1 5.1 5.0 Повишение 5.1 Понижение 5.0 Повишение
Флаг на Азербайджан Азербайджан1 5.8 Безизменение 5.6 Повишение 5.6 Безизменение 5.9 Понижение 5.9 Безизменение 6.1 Понижение 6.1 Безизменение 6.2 Понижение 6.0 Повишение 5.9 Повишение 5.9 Безизменение 5.9 Безизменение 5.9 Безизменение
Флаг на Република Ирландия Ирландия 8.2 Повишение 7.9 Повишение 7.5 Повишение 7.3 Повишение 7.1 Повишение 6.8 Повишение 6.5 Повишение 6.5 Безизменение 6.3 Повишение 6.3 Понижение 6.1 Повишение 6.3 Понижение 6.3 Безизменение
Флаг на Исландия Исландия 6.5 Повишение 6.1 Повишение 6.3 Понижение 6.3 Безизменение 6.2 Повишение 6.2 Безизменение 6.3 Понижение 6.2 Повишение 6.2 Безизменение 6.3 Понижение 6.4 Понижение 6.2 Повишение 6.1 Повишение 6.6 Понижение
Флаг на Кипър Кипър1 7.7 Понижение 6.9 Повишение 7.3 Понижение 7.2 Повишение 7.1 Повишение 7.2 Понижение 6.6 Повишение 6.9 Понижение 6.5 Повишение 6.5 Повишение 6.1 Повишение 6.4 Понижение 6.6 Понижение
Флаг на Лихтенщайн Лихтенщайн 7.3 Понижение 6.6 Повишение 6.4 Повишение 6.4 Безизменение 5.7 Повишение 6.2 Понижение 6.3 Понижение 6.4 Понижение 5.8 Повишение 6.4 Понижение 6.6 Понижение 6.8 Понижение
Флаг на Люксембург Люксембург 8.6 Повишение 8.4 Повишение 8.4 Безизменение 9.0 Понижение 7.8 Повишение 7.8 Безизменение 8.0 Понижение 8.1 Понижение 7.4 Повишение 7.3 Повишение 7.4 Понижение 7.4 Безизменение 7.3 Повишение
Флаг на Албания Албания 5.4 Повишение 6.2 Понижение 6.3 Понижение 7.0 Понижение 6.7 Повишение 6.8 Понижение 7.0 Понижение 7.1 Понижение 7.1 Безизменение 7.1 Безизменение 7.0 Повишение 7.1 Понижение 7.4 Понижение
Флаг на Сан Марино Сан Марино 7.0 Повишение 7.1 Повишение 7.1 Безизменение 7.4 Понижение 6.3 Повишение 7.3 Понижение 7.5 Понижение 7.4 Повишение 6.1 Повишение 7.4 Понижение 7.0 Повишение 6.9 Повишение 7.3 Понижение 7.6 Понижение
Флаг на Малта Малта 7.6 Повишение 7.5 Повишение 7.7 Понижение 7.9 Понижение 7.5 Повишение 7.8 Понижение 7.9 Понижение 7.6 Повишение 7.9 Понижение 7.8 Повишение 7.3 Повишение 7.9 Понижение 8.2 Понижение
Флаг на Швейцария Швейцария 8.7 Безизменение 8.5 Повишение 8.5 Безизменение 8.6 Понижение 8.1 Повишение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.1 Безизменение 8.0 Повишение 8.1 Понижение 8.0 Повишение 7.8 Повишение 8.0 Понижение 8.1 Понижение
Флаг на Норвегия Норвегия 9.8 Повишение 9.8 Безизменение 9.9 Понижение 9.4 Повишение 9.1 Повишение 8.9 Повишение 8.8 Повишение 8.9 Понижение 8.7 Повишение 8.6 Повишение 8.5 Повишение 8.3 Повишение 8.4 Понижение 8.1 Повишение
Флаг на Казахстан Казахстан1 10.1 Понижение 10.0 Повишение 10.1 Понижение 10.4 Понижение 10.1 Повишение 10.4 Понижение 10.3 Повишение 10.2 Повишение 9.7 Повишение 9.0 Повишение 8.9 Повишение 8.7 Повишение 8.4 Повишение
Флаг на Нидерландия Нидерландия 8.8 Повишение 8.7 Повишение 8.8 Понижение 8.7 Повишение 8.4 Повишение 8.4 Безизменение 8.3 Повишение 8.1 Повишение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.4 Понижение 8.4 Безизменение
Флаг на Монако Монако 8.5
Флаг на Испания Испания 9.0 Повишение 8.8 Повишение 8.9 Понижение 9.2 Понижение 8.7 Повишение 8.9 Понижение 8.4 Повишение 8.5 Понижение 8.4 Повишение 8.2 Повишение 8.2 Безизменение 8.4 Понижение 8.6 Понижение
Флаг на Великобритания Великобритания 10.3 Повишение 10.2 Повишение 10.2 Безизменение 10.3 Понижение 9.8 Повишение 9.7 Повишение 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.5 Безизменение 9.1 Повишение 9.0 Повишение 8.7 Повишение 8.9 Понижение
Флаг на Армения Армения1 7.5 Безизменение 7.5 Безизменение 8.0 Понижение 8.2 Понижение 8.1 Повишение 8.4 Понижение 8.7 Понижение 8.6 Повишение 8.8 Понижение 8.9 Понижение 9.1 Понижение 9.1 Безизменение 9.1 Безизменение 9.0 Повишение
Флаг на Дания Дания 10.9 Повишение 10.9 Безизменение 10.9 Безизменение 10.7 Повишение 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.2 Безизменение 9.9 Повишение 9.9 Безизменение 9.8 Повишение 9.4 Повишение 9.4 Безизменение 9.3 Повишение
Флаг на Франция Франция 9.0 Повишение 8.9 Повишение 8.9 Безизменение 9.2 Понижение 8.4 Повишение 8.6 Понижение 8.4 Повишение 8.4 Безизменение 8.6 Понижение 8.6 Безизменение 8.5 Повишение 8.6 Понижение 9.3 Понижение 9.3 Безизменение
Флаг на Северна Македония Северна Македония 8.6 Понижение 8.4 Повишение 8.9 Понижение 8.9 Безизменение 8.8 Повишение 9.0 Понижение 9.1 Понижение 9.6 Понижение 9.3 Повишение 9.3 Безизменение 9.3 Безизменение 9.5 Понижение 9.8 Понижение 9.3 Повишение
Флаг на Швеция Швеция 10.5 Повишение 10.5 Безизменение 10.6 Понижение 10.4 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.0 Повишение 10.0 Безизменение 9.9 Повишение 9.7 Повишение 9.6 Повишение 9.5 Повишение 9.7 Понижение 9.4 Повишение
Флаг на Австрия Австрия 9.6 Повишение 9.3 Повишение 9.4 Понижение 9.5 Понижение 9.1 Повишение 9.1 Безизменение 9.0 Повишение 9.0 Безизменение 9.0 Безизменение 9.3 Понижение 9.2 Повишение 9.1 Повишение 9.4 Понижение
Флаг на Финландия Финландия 9.5 Повишение 9.4 Повишение 9.5 Понижение 9.4 Повишение 9.1 Повишение 9.1 Безизменение 9.1 Безизменение 9.3 Понижение 9.2 Повишение 9.3 Понижение 9.5 Понижение 9.4 Повишение 9.5 Понижение 9.4 Повишение
Флаг на Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина 8.1 Понижение 8.0 Повишение 7.9 Повишение 8.3 Понижение 8.5 Понижение 9.0 Понижение 8.6 Повишение 9.1 Понижение 8.9 Повишение 9.0 Понижение 9.0 Безизменение 9.3 Понижение
Флаг на Словения Словения 9.3 Повишение 9.3 Безизменение 9.4 Понижение 9.7 Понижение 9.3 Повишение 9.4 Понижение 9.1 Повишение 9.2 Понижение 9.0 Повишение 9.2 Понижение 9.1 Повишение 9.2 Понижение 9.4 Понижение
Флаг на Черна гора Черна гора 8.8 Безизменение 8.8 Безизменение 8.9 Понижение 9.2 Понижение 9.2 Безизменение 9.4 Понижение 9.6 Понижение 9.5 Повишение 9.1 Повишение 9.3 Понижение 9.1 Повишение 9.4 Понижение 9.5 Понижение 9.5 Безизменение
Флаг на Белгия Белгия 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.3 Понижение 9.8 Повишение 9.9 Понижение 9.6 Повишение 9.5 Повишение 9.8 Понижение 9.7 Повишение 9.6 Повишение 9.5 Повишение 9.6 Понижение
Флаг на Словакия Словакия 9.8 Понижение 9.7 Повишение 9.6 Повишение 9.7 Понижение 9.6 Повишение 9.9 Понижение 9.9 Безизменение 10.0 Понижение 9.8 Повишение 9.8 Безизменение 9.8 Безизменение 9.6 Повишение 9.7 Понижение 9.6 Повишение
Флаг на Португалия Португалия 10.4 Повишение 10.3 Повишение 10.3 Безизменение 10.5 Понижение 9.7 Повишение 10.2 Понижение 9.7 Повишение 9.8 Понижение 9.8 Безизменение 9.8 Безизменение 10.0 Понижение 9.7 Повишение 10.0 Понижение
Флаг на Полша Полша 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.4 Повишение 9.6 Понижение 9.5 Повишение 9.6 Понижение 9.7 Понижение 9.9 Понижение 10.0 Понижение 10.1 Понижение 9.8 Повишение 9.7 Повишение 10.0 Понижение 10.1 Понижение
Флаг на Чехия Чехия 10.6 Повишение 10.5 Повишение 10.6 Понижение 10.9 Понижение 10.5 Повишение 10.5 Безизменение 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.1 Безизменение 10.2 Понижение 10.2 Безизменение 10.2 Безизменение 10.3 Понижение
Флаг на Гърция Гърция 9.6 Понижение 9.4 Повишение 9.5 Понижение 9.6 Понижение 9.5 Повишение 9.5 Безизменение 9.5 Безизменение 9.8 Понижение 9.6 Повишение 9.6 Безизменение 9.7 Понижение 10.3 Понижение
Флаг на Италия Италия 9.8 Повишение 9.6 Повишение 9.8 Понижение 10.2 Понижение 9.4 Повишение 9.7 Понижение 9.5 Повишение 9.7 Понижение 9.8 Понижение 9.8 Безизменение 9.7 Повишение 9.7 Безизменение 10.3 Понижение
Флаг на Германия Германия 10.2 Повишение 10.1 Повишение 10.2 Понижение 10.3 Понижение 9.9 Повишение 10.1 Понижение 10.0 Повишение 10.1 Понижение 10.3 Понижение 10.4 Понижение 10.5 Понижение 10.6 Понижение 10.8 Понижение
Флаг на Грузия Грузия1 10.7 Понижение 10.5 Повишение 10.7 Понижение 10.6 Повишение 11.3 Понижение 9.3 Повишение 9.6 Понижение 9.4 Повишение 9.8 Понижение 10.6 Понижение 10.8 Понижение 11.1 Понижение 11.0 Повишение
Флаг на Молдова Молдова 11.3 Безизменение 11.0 Повишение 11.6 Понижение 11.9 Понижение 11.6 Повишение 12.4 Понижение 12.0 Повишение 12.0 Безизменение 11.7 Повишение 11.8 Понижение 12.3 Понижение 11.0 Повишение 11.1 Понижение
Флаг на Естония Естония 13.2 Повишение 13.2 Безизменение 13.3 Понижение 13.2 Повишение 13.0 Повишение 12.8 Повишение 12.9 Понижение 13.0 Понижение 12.5 Повишение 12.1 Повишение 11.9 Повишение 11.4 Повишение 11.7 Понижение 11.8 Понижение
Флаг на Хърватия Хърватия 11.5 Понижение 11.2 Повишение 11.4 Понижение 11.8 Понижение 11.2 Повишение 11.7 Понижение 11.3 Повишение 11.8 Понижение 11.8 Безизменение 11.8 Безизменение 11.8 Безизменение 11.9 Понижение 12.1 Понижение
Флаг на Румъния Румъния 11.4 Повишение 11.7 Понижение 12.4 Понижение 12.3 Повишение 11.9 Повишение 12.1 Понижение 12.0 Повишение 11.7 Повишение 11.8 Понижение 12.0 Понижение 12.1 Понижение 12.5 Понижение 12.7 Понижение 12.5 Повишение
Флаг на Унгария Унгария 13.3 Повишение 13.0 Повишение 13.1 Понижение 13.4 Понижение 13.1 Повишение 13.5 Понижение 13.1 Повишение 13.2 Понижение 13.0 Повишение 13.0 Безизменение 13.0 Безизменение 12.9 Повишение 13.0 Понижение 12.8 Повишение
Флаг на Русия Русия 15.2 Понижение 15.4 Понижение 16.1 Понижение 16.4 Понижение 15.9 Повишение 16.1 Понижение 15.1 Повишение 14.6 Повишение 14.5 Повишение 14.1 Повишение 14.2 Понижение 13.5 Повишение 13.3 Повишение 13.0 Повишение
Флаг на Беларус Беларус 13.5 Повишение 14.1 Понижение 14.9 Понижение 14.6 Повишение 14.4 Повишение 14.7 Понижение 14.4 Повишение 13.9 Повишение 14.1 Понижение 14.2 Понижение 14.5 Понижение 14.3 Повишение 13.4 Повишение 13.3 Повишение
Флаг на Литва Литва 11.1 Повишение 11.6 Понижение 11.9 Понижение 12.0 Понижение 12.2 Понижение 13.2 Понижение 13.7 Понижение 14.1 Понижение 13.7 Повишение 13.3 Повишение 13.6 Понижение 13.6 Безизменение 13.7 Понижение 14.1 Понижение
Флаг на Сърбия Сърбия 13.8 Понижение 13.2 Повишение 13.7 Понижение 13.9 Понижение 14.0 Понижение 14.3 Понижение 13.9 Безизменение 13.9 Безизменение 14.0 Понижение 14.2 Понижение 14.2 Безизменение 14.2 Безизменение 14.2 Безизменение 14.0 Повишение
Флаг на Латвия Латвия 13.6 Повишение 14.0 Понижение 14.1 Понижение 14.2 Понижение 14.2 Безизменение 14.6 Понижение 14.9 Понижение 15.0 Понижение 14.2 Повишение 14.0 Повишение 14.3 Понижение 13.9 Повишение 14.2 Понижение 14.4 Понижение
Флаг на Украйна Украйна 15.4 Повишение 15.3 Повишение 15.7 Понижение 16.0 Понижение 16.0 Безизменение 16.6 Понижение 16.2 Повишение 16.4 Понижение 16.3 Повишение 15.3 Повишение 15.2 Повишение 14.5 Повишение 14.5 Безизменение 14.6 Понижение
Флаг на България България 14.1 Понижение 14.2 Понижение 14.3 Понижение 14.3 Безизменение 14.2 Повишение 14.6 Понижение 14.7 Понижение 14.8 Понижение 14.5 Повишение 14.2 Повишение 14.6 Понижение 14.7 Понижение 15.0 Понижение

1Частично в Азия

Естествен прирастРедактиране

Естествен прираст на държавите в Европа, след 2000 година (средно на 1000 души):

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Флаг на Казахстан Казахстан1 4.9 Повишение 5.0 Повишение 5.2 Повишение 6.2 Повишение 8.1 Повишение 8.0 Понижение 9.4 Повишение 10.6 Повишение 13.1 Повишение 13.0 Понижение 13.6 Повишение 13.8 Повишение 14.1 Повишение
Флаг на Азербайджан Азербайджан1 8.7 Понижение 8.0 Понижение 7.8 Понижение 7.8 Безизменение 9.8 Повишение 10.6 Повишение 11.2 Повишение 11.3 Повишение 11.3 Безизменение 11.1 Понижение 12.4 Повишение 13.3 Повишение 12.9 Понижение
Флаг на Турция Турция1 12.4 12.2 Понижение 11.7 Понижение 12.0 Повишение
Знаме на Косово Косово 15.8 Понижение 15.4 Понижение 15.4 Безизменение 12.7 Понижение 14.0 Повишение 14.5 Повишение 12.7 Понижение 12.4 Понижение 12.8 Повишение 12.5 Понижение
Флаг на Република Ирландия Ирландия 6.1 Повишение 7.2 Повишение 8.0 Повишение 8.2 Повишение 8.2 Безизменение 8.0 Понижение 8.7 Повишение 9.9 Повишение 10.7 Повишение 10.6 Понижение 10.4 Понижение 10.0 Понижение 9.5 Понижение
Флаг на Исландия Исландия 8.9 Повишение 8.3 Понижение 7.7 Понижение 8.0 Повишение 8.3 Повишение 8.2 Понижение 8.3 Повишение 8.4 Повишение 7.0 Понижение 9.4 Повишение 9.1 Понижение 7.9 Понижение 8.1 Повишение 6.7 Понижение
Флаг на Лихтенщайн Лихтенщайн 7.3 Повишение 6.6 Понижение 6.4 Понижение 6.4 Безизменение 5.7 Понижение 6.2 Повишение 6.3 Повишение 6.4 Повишение 5.8 Понижение 6.4 Повишение 6.6 Повишение 6.8 Повишение
Флаг на Андора Андора 7.4 Понижение 8.2 Повишение 8.0 Понижение 7.2 Понижение 7.1 Понижение 7.1 Безизменение 7.3 Повишение 7.3 Безизменение 7.6 Повишение 6.7 Понижение 6.9 Повишение 6.7 Понижение 5.7 Понижение
Флаг на Албания Албания 11.0 Понижение 11.2 Повишение 7.6 Понижение 7.9 Повишение 6.9 Понижение 6.2 Понижение 5.1 Понижение 4.6 Понижение 4.4 Понижение 4.7 Повишение 4.9 Повишение 5.0 Повишение 5.2 Повишение
Флаг на Кипър Кипър1 4.5 Понижение 4.8 Повишение 3.8 Понижение 4.0 Повишение 4.2 Повишение 3.7 Понижение 4.7 Повишение 4.1 Понижение 5.1 Повишение 5.5 Повишение 5.6 Повишение 4.8 Понижение 5.2 Повишение
Флаг на Армения Армения1 3.2 Понижение 2.5 Понижение 2.1 Понижение 3.1 Повишение 3.7 Повишение 3.5 Понижение 3.3 Понижение 4.3 Повишение 4.4 Повишение 5.5 Повишение 5.5 Безизменение 5.0 Понижение 4.9 Понижение 4.8 Понижение
Флаг на Люксембург Люксембург 4.5 Повишение 3.9 Понижение 3.6 Понижение 2.8 Понижение 4.1 Повишение 3.8 Понижение 3.7 Понижение 3.4 Понижение 4.1 Повишение 4.0 Понижение 4.2 Повишение 3.5 Понижение 4.1 Повишение
Флаг на Великобритания Великобритания 1.2 Повишение 1.1 Понижение 1.5 Повишение 1.4 Понижение 2.3 Повишение 2.3 Безизменение 3.0 Повишение 3.3 Повишение 3.5 Повишение 3.7 Повишение 4.0 Повишение 4.1 Повишение 3.9 Понижение
Флаг на Норвегия Норвегия 3.3 Повишение 2.8 Понижение 2.4 Понижение 3.0 Повишение 3.3 Повишение 3.4 Повишение 3.7 Повишение 3.5 Понижение 3.9 Повишение 4.2 Повишение 4.1 Понижение 3.8 Понижение 3.6 Понижение 3.5 Понижение
Флаг на Франция Франция 4.1 Повишение 4.0 Понижение 3.8 Понижение 3.5 Понижение 4.3 Повишение 4.0 Понижение 4.6 Повишение 4.3 Понижение 4.2 Понижение 4.1 Понижение 4.1 Безизменение 4.0 Понижение 3.1 Понижение 3.0 Понижение
Флаг на Швеция Швеция -0.3 Повишение -0.3 Безизменение 0.1 Повишение 0.7 Повишение 1.2 Повишение 1.1 Понижение 1.6 Повишение 1.7 Повишение 1.9 Повишение 2.3 Повишение 2.7 Повишение 2.3 Понижение 2.2 Понижение 2.4 Повишение
Флаг на Сан Марино Сан Марино 3.8 Понижение 4.3 Повишение 3.3 Понижение 2.9 Понижение 4.1 Повишение 2.2 Понижение 2.5 Повишение 2.1 Понижение 5.1 Повишение 2.3 Понижение 3.5 Повишение 3.3 Понижение 1.7 Понижение 2.2 Повишение
Флаг на Швейцария Швейцария 2.2 Безизменение 1.7 Понижение 1.5 Понижение 1.2 Понижение 1.7 Повишение 1.6 Понижение 1.7 Повишение 1.8 Повишение 2.0 Повишение 2.0 Безизменение 2.3 Повишение 2.3 Безизменение 2.2 Понижение 2.1 Понижение
Флаг на Белгия Белгия 1.0 Повишение 1.0 Безизменение 0.5 Понижение 0.5 Безизменение 1.3 Повишение 1.4 Повишение 1.9 Повишение 1.9 Безизменение 2.2 Повишение 2.1 Понижение 2.3 Повишение 2.1 Понижение 2.1 Безизменение
Флаг на Северна Македония Северна Македония 6.0 Повишение 5.0 Понижение 4.8 Понижение 4.4 Понижение 2.7 Понижение 2.0 Понижение 1.9 Понижение 1.5 Понижение 1.9 Повишение 2.3 Повишение 2.6 Повишение 1.6 Понижение 1.7 Повишение 2.0 Повишение
Флаг на Нидерландия Нидерландия 4.2 Повишение 3.9 Понижение 3.7 Понижение 3.6 Понижение 3.5 Понижение 3.2 Понижение 3.0 Понижение 2.9 Понижение 3.0 Повишение 3.1 Повишение 2.9 Понижение 2.7 Понижение 2.1 Понижение 1.8 Понижение
Флаг на Малта Малта 3.7 Повишение 2.6 Понижение 2.2 Понижение 2.2 Безизменение 2.2 Безизменение 1.8 Понижение 1.6 Понижение 1.9 Повишение 2.2 Повишение 2.2 Безизменение 2.4 Повишение 2.4 Безизменение 1.9 Понижение
Флаг на Грузия Грузия1 0.3 Безизменение 0.3 Безизменение 0.0 Понижение 0.0 Безизменение 0.2 Повишение 1.3 Повишение 1.2 Понижение 1.8 Повишение 3.1 Повишение 3.8 Повишение 3.3 Понижение 1.8 Понижение 1.7 Понижение
Флаг на Финландия Финландия 1.4 Понижение 1.5 Повишение 1.2 Понижение 1.5 Повишение 1.9 Повишение 1.9 Безизменение 2.0 Повишение 1.8 Понижение 2.0 Повишение 2.0 Безизменение 1.9 Понижение 1.7 Понижение 1.4 Понижение 1.3 Понижение
Флаг на Черна гора Черна гора 6.2 Повишение 5.5 Понижение 4.8 Понижение 4.3 Понижение 3.5 Понижение 2.4 Понижение 2.5 Повишение 3.0 Повишение 4.1 Повишение 4.4 Повишение 2.9 Понижение 2.2 Понижение 2.5 Повишение 1.2 Понижение
Флаг на Словения Словения -0.2 Повишение -0.5 Понижение -0.6 Понижение -1.1 Понижение -0.3 Повишение -0.3 Безизменение 0.4 Повишение 0.6 Повишение 1.7 Повишение 1.5 Понижение 1.8 Повишение 1.6 Понижение 1.3 Понижение
Флаг на Испания Испания 0.9 Повишение 1.1 Повишение 1.2 Повишение 1.4 Повишение 1.9 Повишение 1.8 Понижение 2.5 Повишение 2.4 Понижение 3.0 Повишение 2.5 Понижение 2.3 Понижение 1.8 Понижение 1.1 Понижение
Флаг на Дания Дания 1.7 Повишение 1.3 Понижение 1.0 Понижение 1.3 Повишение 1.8 Повишение 1.7 Понижение 1.7 Безизменение 1.6 Понижение 1.9 Повишение 1.4 Понижение 1.6 Повишение 1.2 Понижение 1.0 Понижение 0.6 Понижение
Флаг на Словакия Словакия 0.4 Понижение -0.2 Понижение -0.1 Повишение -0.1 Безизменение 0.4 Повишение 0.2 Понижение 0.1 Понижение 0.1 Повишение 0.8 Повишение 1.5 Повишение 1.3 Понижение 1.7 Повишение 0.6 Понижение
Флаг на Австрия Австрия 0.2 Повишение 0.1 Понижение 0.3 Повишение -0.0 Понижение 0.6 Повишение 0.4 Понижение 0.4 Безизменение 0.2 Понижение 0.3 Повишение -0.2 Понижение 0.2 Повишение 0.2 Безизменение -0.1 Понижение
Флаг на Русия Русия −6.5 Повишение −6.5 Безизменение −6.4 Повишение −6.1 Повишение −5.5 Повишение −5.9 Понижение −4.8 Повишение −3.3 Повишение −2.6 Повишение −1.8 Повишение −1.7 Повишение −0.9 Повишение 0.0 Повишение 0.2 Повишение
Флаг на Полша Полша 0.3 Повишение 0.1 Понижение -0.1 Понижение -0.4 Понижение -0.2 Повишение -0.1 Повишение 0.1 Повишение 0.3 Повишение 0.9 Повишение 0.9 Безизменение 0.9 Безизменение 0.3 Понижение 0.1 Понижение -0.4 Понижение
Флаг на Беларус Беларус -4.1 Повишение -4.9 Понижение -5.9 Понижение -5.6 Повишение -5.3 Повишение -5.3 Безизменение -4.3 Повишение -3.1 Повишение -2.7 Повишение -2.7 Понижение -3.1 Понижение -2.7 Повишение -1.2 Повишение -0.8 Повишение
Флаг на Гърция Гърция -0.2 Безизменение -0.0 Повишение -0.0 Безизменение -0.1 Повишение 0.1 Повишение 0.2 Повишение 0.6 Повишение 0.2 Понижение 0.9 Повишение 0.9 Безизменение 0.5 Понижение -0.5 Понижение
Флаг на Чехия Чехия -1.8 Повишение -1.7 Повишение -1.5 Повишение -1.7 Понижение -0.9 Повишение -0.6 Повишение 0.1 Повишение 1.0 Повишение 1.4 Повишение 1.0 Понижение 0.9 Понижение 0.2 Понижение 0.0 Понижение
Флаг на Молдова Молдова -1.2 Понижение -1.0 Повишение -1.7 Понижение -1.8 Понижение -0.9 Повишение -1.9 Понижение -1.5 Повишение -1.4 Повишение -0.8 Повишение -0.4 Повишение -0.9 Понижение -0.0 Повишение -0.0 Безизменение
Флаг на Естония Естония −3.8 Повишение −4.2 Понижение −3.9 Повишение −3.7 Повишение −2.7 Повишение −2.2 Повишение −1.8 Повишение −1.2 Повишение −0.5 Повишение −0.2 Повишение 0.0 Повишение −0.4 Понижение −1.1 Понижение −1.2 Понижение
Флаг на Италия Италия -0.3 Повишение -0.2 Повишение -0.3 Понижение -0.8 Понижение 0.3 Повишение -0.2 Понижение 0.1 Повишение -0.2 Понижение -0.2 -0.3 Понижение -0.4 Понижение -0.6 Понижение -1.3 Понижение
Флаг на Босна и Херцеговина Босна и Херцеговина 2.4 Понижение 1.9 Понижение 1.4 Понижение 0.9 Понижение 0.7 Понижение 0.1 Понижение 0.2 Повишение -0.3 Понижение 0.0 Повишение -0.0 Понижение -0.2 Понижение -1.0 Понижение
Флаг на Португалия Португалия 1.4 Повишение 0.7 Понижение 0.7 Безизменение 0.3 Понижение 0.7 Повишение 0.2 Понижение 0.3 Повишение -0.1 Понижение 0.0 Повишение -0.4 Понижение -0.5 Понижение -0.5 Безизменение -1.5 Понижение
Флаг на Хърватия Хърватия -1.5 Понижение -1.9 Понижение -2.4 Понижение -2.9 Понижение -2.1 Повишение -2.1 Безизменение -2.0 Повишение -2.4 Понижение -1.9 Повишение -1.7 Повишение -2.0 Понижение -2.3 Понижение -2.3 Безизменение
Флаг на Германия Германия -0.9 Понижение -0.9 Безизменение -1.1 Понижение -1.5 Понижение -1.8 Понижение -1.4 Повишение -1.8 Понижение -1.8 Безизменение -1.7 Повишение -2.1 Понижение -2.3 Понижение -2.2 Повишение -2.4 Понижение -2.4 Безизменение
Флаг на Румъния Румъния -0.9 Понижение -1.8 Понижение -2.7 Понижение -2.5 Повишение -2.0 Повишение -1.9 Повишение -1.8 Повишение -1.7 Повишение -1.5 Повишение -1.6 Понижение -2.2 Понижение -2.8 Понижение -2.8 Безизменение -2.8 Безизменение
Флаг на Украйна Украйна -7.6 Понижение -7.6 Безизменение -7.6 Безизменение -7.5 Повишение -7.0 Повишение -7.6 Понижение -6.4 Повишение -6.2 Повишение -5.3 Повишение -4.2 Повишение -4.4 Понижение -3.5 Повишение -3.1 Повишение -3.5 Понижение
Флаг на Литва Литва −1.3 Понижение −2.5 Понижение −3.2 Понижение −3.0 Повишение −3.2 Понижение −3.9 Понижение −4.1 Понижение −4.1 Безизменение −2.7 Повишение −1.7 Повишение −2.1 Понижение −2.2 Понижение −3.5 Понижение −3.6 Понижение
Флаг на Унгария Унгария -3.7 Повишение -3.4 Повишение -3.5 Понижение -4.1 Понижение -3.7 Повишение -3.8 Понижение -3.2 Повишение -3.5 Понижение -3.1 Повишение -3.4 Понижение -4.0 Понижение -4.1 Понижение -3.9 Повишение -3.8 Повишение
Флаг на Латвия Латвия -5.0 Повишение -5.7 Понижение -5.3 Повишение -4.9 Повишение -5.1 Понижение -4.9 Повишение -4.7 Повишение -4.3 Повишение -3.1 Повишение -3.6 Понижение -4.8 Понижение -4.8 Безизменение -4.4 Повишение -4.3 Повишение
Флаг на Сърбия Сърбия -4.0 Понижение -2.7 Повишение -3.3 Понижение -3.3 Безизменение -3.5 Понижение -4.6 Понижение -4.3 Повишение -4.7 Понижение -4.6 Повишение -4.6 Безизменение -4.8 Понижение -5.2 Понижение -4.9 Повишение -4.8 Повишение
Флаг на България България -5.1 Понижение -5.6 Понижение -5.8 Понижение -5.7 Повишение -5.2 Повишение -5.4 Понижение -5.1 Повишение -5.0 Повишение -4.3 Повишение -3.5 Повишение -4.6 Понижение -5.1 Понижение -5.4 Понижение
Флаг на Монако Монако -6.6

1Частично в Азия

Прираст на населениетоРедактиране

Прираст на населението в страните от Европа
(към 2009 г.)

ИзводиРедактиране