Депото (на френски: depotсклад, хранилище; от латински: deponere – полагам, оставям) е място за съхраняване и обслужване на предмети и материали с определено предназначение, както и за управление на дейността.[1]

Трамвайно депо във Франкфурт на Майн

На български терминът „депо“ се използва най-често за превозни средства от обществения и товарния транспорт, както нерелсови (автобуси, тролейбуси), така и релсови – трамваи, локомотиви, вагони и др. В депата обикновено се извършва техническо обслужване, понякога и лек ремонт на машините. Могат да служат и като място за планиране, координиране и контролиране на ежедневната работа. Така се наричат и транспортните предприятия за тази дейност.[2]

Източници

редактиране
  1. Депо // Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. — 2-е изд. — СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880-1882
  2. Депо[неработеща препратка] // РЕЧНИК НА БЪЛГАРСКИЯ ЕЗИК, ibl.bas.bg