Депо (от френското depot, което произхожда от латинското deponereполагам, оставям) е място за съхранение на нещо.

Трамвайно депо във Франкфурт

Депо се нарича и гаражът за съхранение и обслужване на релсови превозни средства - трамваи, локомотиви, вагони и др. В депата обикновено се извършват техническо обслужване и леки ремонти на машините; могат да служат и като място за планиране и контрол на ежедневната работа.