Десета Варненска въстаническа оперативна зона

Десета Варненска въстаническа оперативна зона е териториална и организационна структура на т. нар. Народоосвободителна въстаническа армия по време на комунистическото съпротивително движение в България през Втората световна война (1941-1944).[1]

Десета Варненска въстаническа оперативна зона на НОВА е създадена през юли 1943 г. по време на нелегална разширена среща на Варненското окръжно ръководство на БРП (к). Зоната е разделена на три военнооперативни района: Варненски, Добруджански и Камчийски[2]. По указание на Ц.К. на БРП (к) и Главния щаб на НОВА е сформиран щабът на зоната:

В зоната действат един партизански отряд, две чети и бойни групи:

Източници редактиране

  1. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 46
  2. Петрова С. Деветосептемврийската социалистическа революция в България, С., 1981, с. 259.
  3. История на антифашистката борба в България, т. II 1943/1944 г., С., 1976, с. 47
  4. Петрова С. Деветосептемврийската социалистическа революция в България, С., 1981, с. 259.
  5. Пътеводител по фондовете на БКП, съхранявани в Централен държавен архив, второ допълнено издание, Главно управление на архивите при Министерски съвет, 2006 с. 180