Отваря главното меню

Десетична запетая

(пренасочване от Десетичен знак)

ХарактеристикаРедактиране

Десетичният знак служи за разделяне на цялата от дробната част в числото, затова:

  • Когато числото е цяло (без дробна част), не се пише десетичен знак.
  • Число не може да започва директно с десетичен знак, а се слага 0 отляво.
  • След десетичен знак не се пише интервал, а директно стойността на дробната част – по този начин десетичната точка или запетая се различава от препинателния знак точка или запетая.

ИсторияРедактиране

Отначало (приблизително към края на първото хилядолетие) се е използвала черта, поставяна над цифрата за единиците. По-късно постепенно се е наложил разделителен знак (разделител, сепаратор) – къс, почти вертикален щрих, нанесен с перото за писане – между единиците и десетите. Друг използван похват било изписването на числата с различен цвят мастило – черно за цялата част и червено за дробната.

Десетичната запетая е въведена от италианския астроном Джовани Антонио Маджини (1555 – 1617)[1], а по-късно отново лансирана от Непер. При появата на печатарството с цел удобство се използвала съществуващата запетайка, по-рядко точка или повдигната точка (на полувисочината на реда). По тази причина в повечето страни именно запетайката се ползва за отбелязване на мястото на десетичните единици, докато предимно в англоговорящите страни най-често за тази цел се използва точката (.) или повдигнатата точка (·).

СтандартизацияРедактиране

Съгласно решение на Съвета на Международната организация по стандартизация, отразено в стандарта ISO 80000-2, десетичният знак в документите на тази организация (международните стандарти) е запетайка.

Във връзка с това трябва да се отбележи, че като знак за умножение в тези документи е прието кръстчето (×) или повдигнатата точка (·). Първият знак се използва при умножение на числа, а вторият – при умножение на величини, например: 220 × 4 = 880, но P = U · I.

При преносимите електронни калкулатори най-често се използва десетичната точка, защото те обикновено са произведени в и за страни, които използват официално нея (Китай, Япония, САЩ и други). Добрите софтуерни калкулатори за компютри поддържат и десетична запетая, и десетична точка – в зависимост от избраните настройки за език на операционната система или на самата програма калкулатор.

Страни, приели запетайката за десетичен знакРедактиране

Страни, приели точката за десетичен знакРедактиране

Други стандартиРедактиране

В страните, приели точката за десетичен знак, запетаята (,) също се ползва, но вече като знак за разделяне на числата с повече от 3 цифри, като се отделят хилядните, милионните и т.н. части (групиране по тройки). Със същото значение се използва и апострофът ('), полуинтервалът (Shift+Ctrl+интервал) или интервалът. Например 123,456,789 е същото число като 123'456'789 и 123 456 789. Пренасянето на цели числа е недопустимо, поради което, когато се ползва интервал, той трябва да е непреносим, т.нар. nbsp (от Non-Breaking Space).

Групиране по тройки не се прави за номера (съвкупност от цифри, които не образуват число), например ЕГН, номерът на фактура, ордер, разписка, договор и т.н.; както и при числа състоящи се от четири цифри (например 1234).

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. „История математических терминов, понятий, обозначений: Словарь-справочник“, Александрова Н. В., ISBN 978-5-382-00839-4