Десетичният логаритъм е математическа функция, вид логаритъм с основа числото 10.[1] Дефинира се като:

Графика на десетичния логаритъм на числата от 0,1 до 100
тогава и само тогава, когато

Стандартното означение на функцията според ISO 31-11 e от вида lg x, но понякога се използва и означението log x, както и общото означение за логаритми log10x. До масовото резпространение на калкулаторите през втората половина на XX век за практически изчисления в науката и техниката широко се използват таблици с предварително изчислени стойности на десетичния логаритъм.[2]

  1. Hall, Arthur Graham; Frink, Fred Goodrich (1909). "Chapter IV. Logarithms [23] Common logarithms". Trigonometry. Vol. Part I: Plane Trigonometry. New York: Henry Holt and Company. p. 31.
  2. Hedrick, Earle Raymond (1913). Logarithmic and Trigonometric Tables. New York, USA: Macmillan.