Дефиницията (лат. definitio – предел, граница) или още определението (не в езиковедски смисъл, а в по-общ смисъл) е логическа процедура на придаване на строго фиксиран смисъл на езиков термин.

Терминът под който се провежда логическата процедура се нарича дефидент.[1]

Източници редактиране

  1. Бочаров В. А. Определение //Новая философская энциклопедия. – М.: Мысль, 2000.

Вижте също редактиране