Диадохи

(пренасочване от Диадох)

Диадохи (на гръцки: διάδοχος, диадохос – „приемник“) e термин, употребяван за елинистическите владетели, поделили помежду си огромната империя на Александър Велики след неговата смърт през 323 г. пр. Хр. Това са пълководците Антипатър, Птолемей, Селевк, Лизимах, Антигон и др. Те водят няколко войни помежду си за Александровото наследство. Войните продължават и при техните наследници.

Разделянето на държавата на Александър Велики след битката при Ипсос (301 г. пр. Хр.)
Диадохи
  Царство на Касандър
  Царство на Селевк I Никатор
  Царство на Лизимах
  Царство на Птолемей I
Други
  Рим

Вижте също редактиране