Диадохи

(пренасочване от Диадох)

Диадохи (на гръцки: διάδοχος, диадохос – „приемник“) e термин, употребяван за елинистическите владетели, поделили помежду си огромната империя на Александър Велики след неговата смърт през 323 г. пр. Хр. Това са пълководците Антипатър, Птолемей, Селевк, Лизимах, Антигон и др. Те водят няколко войни помежду си за Александровото наследство. Войните продължават и при техните наследници.

Разделянето на държавата на Александър Велики след битката при Ипсос (301 г. пр. Хр.)
Диадохи   Царство на Касандър   Царство на Селевк I Никатор   Царство на Лизимах   Царство на Птолемей I   Епир Други   Картаген   Рим   Гръцки колонии

Вижте същоРедактиране