Дизелово гориво за отопление

ОпределениеРедактиране

Според Закона за акцизите и данъчните складове[1] Дизелово гориво (Газьол) за отопление е Гориво, предназначено за отоплeние на битови и промишлени нужди.

Законови предпоставки за възникванеРедактиране

С Директива на Съвета 2003/96/ЕО[2] на Европейския съюз от 27 октомври 2003 г. се създават предпоставки за облекчение на акциза на енергийни продукти, използвани за отоплителни и земеделски нужди. Директивата въвежда минимални акцизни ставки за страните членки, като също така стимулира използването на дизелово гориво в определени сектори.

ХарактеристикаРедактиране

Горивото за отопление се маркира в червен цвят от Агенция Митници, за да се предотврати евентуални злоупотреби от частни и физически лица.

Разлики между дизелово гориво и газьол за отоплениеРедактиране

Няма. Дизеловото гориво е газьол, според законодателната и счетоводна номенклатурата на Република България.

Техническа спецификация газьол 0,1 % сяра за отопление
Показатели Единици за измерване Норми
10 % дестилират при температура  °С не по-ниска от 180
75 % дестилират при температура  °С не по-висока от 360
Температура на замръзване °С не по-висока от минус 10
Пламна температура в затворен тигел °С не по-ниска от 60
Сяра % (m/m) не повече от 0,1
Вода % не повече от 0,05
Коксов остатък % не повече от 0,15
Вода % не повече от 0,05
Механични примеси % не повече от 0,1
Пепел % не повече от 0,02
Специфична топлина на изгаряне (долна) MJ/kg не по-ниска от 41,868

ИзползванеРедактиране

Основните потребители са фирми[3] отопляващи ведомствени сгради, промишлени обекти, собственици на хотели и почивни домове, както и общински учреждения като болници, детски градини, училища, социални домове и други.

ТранспортиранеРедактиране

Маркирани енергийни продукти се превозват на територията на страната само със:

  1. транспортни средства, на които лицата са инсталирали за собствена сметка глобална система за позициониране (GPS),
  2. съдове за транспортиране, снабдени със средства за измерване и контрол, отговарящи на изискванията на този закон, Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането им.

ИзточнициРедактиране