Дикей (на гръцки: δικαῖος – в превод „справедлив“) е изборен ръководител и настоятел на монашеска община в атонските скитове.

В общежителните скитове дикеят се избира пожизнено. В отделножителните скитове се избира за срок от 1 година от общо събрание на монасите на скита, което ежегодно се провежда на 8 май. Дикеят има определена представителна и административна власт, но всички важни решения се приемат от него заедно със съветниците му – от 2 до 4 души в различните скитове.

Дикеят е длъжен да следи за вътрешния ред в скита, най-вече за приема на поклонници, извършването на служби и богослужения в църквата на скита и наблюдение за поведението на братята и спазването на монашеското послушание. Сред задълженията е и съхранението на светините и реликвите на скита, получени от предшественика по опис в присъствието на представители на господстващия манастир. Дикеят води отчетни книги, по които се отчита при прекратяване на мандата му. Дикеят съхранява и ползва за нуждите на поклонниците и братята хазната на скита, която се попълва от различни дарения и пожертвувания и която в края на срока на длъжността си той предава на своя приемник.

Литература

редактиране
  • Κοσμᾶς ῾Αϒιωρείτης (Βλάχος), μον. ῾Η χερσόνησος τοῦ ῾Αϒίου ῎Ορους ῎Αθω κα αἱ ἐν αὐτῷ Μονα κα οἱ Μοναχο πάλαι τε κα νῦν. Βόλος, 1903. с.138-139;
  • Παναϒιωτάκος Π. ᾿Ι. Σύστημα τοῦ ᾿Εκκλησιαστικοῦ Ϫικαίου κατὰ τὴν ἐν ᾿Ελλάδι ἰσχὺν αὐτοῦ. ᾿Αθήνα, 1957. T. 4: Τὸ Ϫίκαιον τῶν μοναχῶν. с.400 и сл., 503 и сл.;
  • Παναϒιωτάκος Π. ᾿Ι. Ϫικαῖος // ΘΗΕ. Τ. 4. с.1214-1215;
  • Ϫωρόθεος, μον. Τό ῎Αϒιο ῎Ορος̇ Μύηση στήν ἱστορία του καί τή ζωή του. Κατερίνη, 1985. Τ. 2. с.24;
  • Πλάτης Ν. ᾿Αθωνικό Λεξικό. ᾿Αθήνα, 2000. с.156-157.

Външни препратки

редактиране