Димитър Георгиев Биков е български просветен деец и революционер, деец на Вътрешната македонска революционна организация.

Димитър Биков
български просветен деец и революционер
Роден
1869 г.
Починал
не по-рано от 1934 г.
Учил вСолунска българска мъжка гимназия

Биография

редактиране

Биков е роден в 1869 година в село Негован, Лъгадинско, тогава в Османската империя. През 1889 година завършва първия випуск на педагогическото отделение на Солунската мъжка гимназия.[1][2] Отдава се на учителската професия и дълги години е учител в родното си село.[3] През учебните 1893 – 1894 и 1912 – 1913 година учителства в село Зарово, Лъгадинско.[4] За своя учител Давид Проев пише следното:

Мой учител, виждам го като сега, мълчалив и затворен в себе си, човек с несъмнена за времето си интелигентност. Човек с безпределна скромност и патриотизъм, неуморим труженик на една епоха на културен възход. Той отдаде половината от живота си за културното издигане на своето родно село. Беше светъл човек, чиято усмивка не слизаше от устата му. Той бе за нас като Вазов за българския народ.[5]

След Междусъюзническата война от 1913 година се установява в град Петрич. В края на 1919 година се нарежда сред основателите на Петричкото македонско благотворително братство „Христо Матов“. Към 1926[6] и 1931 година е член на настоятелството му.[7] През юли 1924 година е делегат на Струмишкия окръжен конгрес на ВМРО от Петричка околия.[8]

  1. Кандиларовъ, Георги Ст. Българскитѣ гимназии и основни училища въ Солунъ (по случай на 50-годишнината на солунскитѣ български гимназии). София, Македонски Наученъ Институтъ, печатница П. Глушковъ, 1930. с. 109.
  2. Тренчев, Георги. „Педагогическото отделение на Солунската гимназия (1887 – 1896 г.).“ Списание „Исторически преглед“, кн.1 – 2, София, 2004, стр. 58.
  3. Проев, Давид. Д. Живот за род и родина, Монтана, 2007.
  4. Попстоилов, Антон. Село Зарово, Солунско. Историко-фолклорно и езиковедско изследване, Издателство на БАН, София, 1979, стр. 45 и 47.
  5. Проев, Давид. Д. Живот за род и родина, Монтана, 2007.
  6. Хроника // „Независима Македония“ IV (146). София, СМЕО, 12 февруари 1926. с. 3.
  7. Албумъ-алманахъ „Македония“. София, 1931, стр. 853.
  8. Пърличев, Кирил. VІ конгрес на ВМРО (1925). София, Веда-МЖ, 2005. ISBN 954-8090-03-1. с. 77.