Димитър Тодоров Бучков е български учен, ректор на Висшия машинно-електротехничесдки институт (ВМЕИ) в София (в периодите 1983 – 1986 и 1989 – 1992), член-кореспондент на Българската академия на науките[1].

Димитър Бучков
български инженер
Роден

Образование Висше военноморско училище, Варна
Техника
Област Технология на металите
Образование Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“
МЕИ
Работил в ВМЕИ

ОбразованиеРедактиране

Завършва Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ през 1952. След офицерска служба във Военноморския флот (до 1956) следва и през 1959 се дипломира по специалност „Технология на машиностроенето“ в МЕИ, София.

Подготвя и защитава във ВМЕИ, София (1966) дисертация на тема „Към въпросите на механизма на аустенит-мартензитното превръщане“ за научна степен „кандидат на техническите науки“ (сега: „доктор“).

Преподавателска и научна дейностРедактиране

Катедра „Материалознание и технология на материалите“ (МТМ), Машинно-технологичен факултет, МЕИ и ВМЕИ: асистент (1959), доцент (1969), професор (1979) по „Металознание и термообработка“.

Основни области на научна и преподавателска дейност: химико-термична обработка в тлеещ разряд, йонно азотиране на масивни детайли, електрофизични технологии за термична обработка на металите. Основоположник на ново научно направление в България – електрофизични технологии.

Автор на над 90 публикации, 27 регистрирани изобретения и патенти (включително в чужбина) и няколко учебника. По-важни изобретения:

Избран за член-кореспондент на БАН.

През 2006 г. получава почетната титла Доктор хонорис кауза на Висшето Военноморско училище „Н. Вапцаров“ по време на честването на 125-годишнината на ВВМУ.

Награди:

Управленска дейностРедактиране

Във Висшия машинно-електротехнически институт, София (ВМЕИ):

  • ръководител на Научноизследователска лаборатория „Електрофизични технологии за термична обработка на металите“, ВМЕИ;
  • 1978 – 1981: заместник-ректор на ВМЕИ;
  • 1983 – 1986: ректор на ВМЕИ, София;
  • 1989 – 1992: ректор на ВМЕИ, София.

В Министерството на народната просвета (МНП) и в неговия Съвет за висше образование (СВО):

ИзточнициРедактиране

  1. „Биографичен алманах 1945 – 2015“, Издателство на Техническия университет, София, 2015. ISBN 978-619-167-150-2 , стр. 17