Димитър Гаджанов

български езиковед

Димитър Г. Гаджанов е български учен, османист и турколог, преподавател по турски език.[1]

Димитър Гаджанов
български езиковед
Роден
Починал
не по-рано от 1935 г.

Биография

редактиране

Димитър Гаджанов е роден през 1874 година в Гюмюрджина, тогава в Османската империя.[2] Първоначално и прогимназиално образование получава в гръцко училище в родния си град. През 1892 година завършва в турска гимназия в Одрин. В 1895 година завършва земеделие в турско висше училище в Цариград, а през 1900 година – славянска филология във Висшето училище в София.[3]

Преподава турски език в Историко-филологическия факултет на Софийския университет, където от 1909 година е хоноруван лектор, а от 1910 година – редовен лектор. Тази длъжност заема без прекъсване до 1935 година.[4]

През 1916 година участва в Научната експедиция в Македония и Поморавието, изследвайки мюсюлманското население в Македония.[5]

  1. Алманах на българските национални движения след 1878, Академично издателство „Марин Дринов“, София 2005, с. 435 – 436.
  2. Христов, Димитър. Патронът на една улица в София (Княжево) Евлия Челеби и някогашният неин обитател Димитър Гаджанов, родом от Гюмюрджина, изд. Фараго, 2016 г.
  3. Алманах на Софийския университет 1888 – 1928, Кратка история на университета с животописни и книгописни сведения за преподавателите и асистентите от основаването на висшето училище насам. Университетска библиотека № 91, 1929. с. 19.
  4. Алманах на Софийския университет Св. Климент Охридски, Животописни и книгописни сведения за преподавателите. Второ издание за петдесетгодишнината на университета 1888 – 1939. Университетска библиотека № 207, 1940. с. 104.
  5. Гаджанов, Димитър Г. Мюсюлманското население в Новоосвободените земи, в: Научна експедиция в Македония и Поморавието 1916, Военноиздателски комплекс „Св. Георги Победоносец“, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 1993, стр. 244.