Димитър Петков Гоголов е български революционер, деец на Вътрешна македоно-одринска революционна организация.

Димитър Гоголов
български революционер
Георги Маринов, Димитър Гоголов, Ангел Лафчиев
Роден
1866 г.
Починал
ноември 1921 г. (55 г.)
Димитър Гоголов в Общомедия

Биография редактиране

 
Дедеагач, 1899 година. Седнали от ляво надясно: Райчо Ап. Ковачев от Райково, свещеник Дойчин Запрев - архиерейски наместник, Дико Йовев - заместник на българския търговски агент, Димитър Чипанов от Балъкьой, Атанас Маринов от Дервент. Прави от ляво надясно: Димитър Юруков — гавазин в българското консулство, Илия Ан. Ковачев от Райково, Димитър Гоголов. Фото Иван Карастоянов

Гоголов е роден в 1866 година в дедеагачкото село Балъкьой, тогава в Османската империя, днес Мелия, в Гърция. По професия е бакалин. Зет е на Марин Чорбаджи от Дервент и Георги Маринов. Влиза във ВМОРО. През лятото на 1901 година е избран за касиер на Дедеагачкия околийски революционен комитет.[1][2]

Бележки редактиране

  1. Николов, Борис Й. Вътрешна македоно-одринска революционна организация: Войводи и ръководители (1893-1934): Биографично-библиографски справочник. София, Издателство „Звезди“, 2001. ISBN 954-9514-28-5. с. 35.
  2. Караманджуковъ, Христо Ив. Западнотракийскитѣ българи въ своето културно-историческо минало. Съ особенъ погледъ къмъ тѣхното политико-революционно движение. Т. Книга I. Историята имъ до 1903 год. София, Библиотека „Тракия“ № 7, Издава Тракийскиятъ върховенъ изпълнителенъ комитетъ, Печатница Б. А. Кожухаровъ, 1934. с. 258, 264, 265, 269.