Отваря главното меню
Емблема за пояснителна страница Вижте пояснителната страница за други личности с името Димитър Станишев.

Димитър Константинов Станишев е български професор – изтъкнат педагог и учен в областта на анатомията. Неговата трудова дейност е свързана с обучението и възпитанието на три поколения студенти по медицина, с изграждането на пловдивската катедра по анатомия, с подготовката на нейните преподавателски кадри, както и с разгръщането на полезна, плодотворна и съвременна научноизследователска работа.

Димитър Станишев
български учен
Роден
Починал
8 ноември 1995 г. (89 г.)
Научна дейност
Област Биология

БиографияРедактиране

Роден е на 3 март 1906 г. в град Кукуш в лекарско семейство. Баща му, д-р Константин Станишев, е известен интернист. Чичо му, проф. Александър Станишев, е прочут хирург, а и единият от братята му, д-р Кирил Станишев, също става хирург.

След опожаряването на Кукуш от гърците през 1913 г. седемгодишният Димитър Станишев идва пеша в София, където се преселва заедно с всичките си роднини. В столичния град получава средно образование (1924 г.) във II Софийска мъжка гимназия – полукласически отдел, а през 1932 г. завършва Медицинския факултет на Софийския университет и постъпва като редовен асистент в катедрата по анатомия. Факултетният съвет го изпраща на специализация в Германия, където от октомври 1937 г. до декември 1938 г. в Анатомическия институт към Берлинския университет обогатява анатомичната си култура и разгръща надареността си към задълбочени изследвания. Завърнал се в София, е повишен в просектор (главен асистент) при катедрата, а в 1943 г. получава званието „частен доцент“.

На 20 декември 1943 г. Д. Станишев остава неразумно в дома си по време на поредната бомбардировка на София и бива затрупан под развалините на улучената сграда. Тежко ранен, но имал щастието да се озове в някаква кухина, той успява да се възстанови след поредица хирургически операции, извършени майсторски от именития му вуйчо.

Вече изграден специалист, проф. Станишев е привлечен в новосъздадения през 1945 г. Пловдивски медицински факултет, за да организира и ръководи катедрата по анатомия. С бистър поглед и критичен усет, той съчетава условията на следвоенните години с изискванията на медицинското образование и на тази база полага здрави основи за пълноценно обучение по анатомия и за полезна научна дейност. Страстен поклонник на функционалното, онтогенетичното и филогенетичното изясняване на устройството на човешкото тяло, той е и пионер на клиничното осмисляне на анатомичните факти. Затова чрез лекциите си, обичани много от студентите, той допринася за изграждането на правилно отношение към нещата и явленията у младежите и полага основите на клиничното им мислене.

Проф. Димитър Станишев създава сплотен преподавателски колектив, когото възпитава в дух на взискателност и критичност по отношение на учебната и научната работа. От неговите ученици трима стават доценти по анатомия, двама – по хирургия и един е старши научен сътрудник.

Като учен, ръководителят на катедрата по анатомия в Пловдив разгръща широка програма за проучване на „ритъма на телесния растеж и пропорциите на растящото тяло“ – проблем, свързващ морфологичната и клиничната наука. Автор на повече от 60 публикации, проф. Станишев установява поредица от закономерности в растежа и дефинитивните пропорции на тялото, обусловени от различните степени на телесната дължина. Водейки уверено своя колектив, той постига богата (по 60 показатели) характеристика на телесната метрика на българина и българката за възрастите от раждането до 23-та година. Редица клинични проблеми в анатомията са били също обект на вниманието на проф. Станишев. Написал е 3 ръководства по анатомия.

Проф. Димитър Станишев е дългогодишен председател на проблемни комисии в пловдивския Висш медицински институт. Несменяем ръководител е на пловдивската секция на дружеството на анатомите и хистолозите в България и е член на централното му ръководство. Проф. Станишев е член на световната научна асоциация „Съвременна антропология“ и на Общогерманското дружество на анатомите. За упорита и плодотворна работа проф. Димитър Станишев е удостоен с „Народен орден на труда“ – златен и орден „Кирил и Методий“ – I степен.

Съпругата на професор Станишев е Бетина Шробсдорф (сестра на писателката Ангелика Шробсдорф). С нея професорът има две деца Евелина и Андрей. Евелина е лекарка в Бургас – д-р Станишева, съпруга на Пенчо Пенчев, а Андрей е художник в Пловдив.[1][2]

РодословиеРедактиране

 
 
 
 
 
Нако Станишев
 
Неша
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Константин Станишев
 
Атанас Станишев
 
Димитър Станишев
 
Милош Станишев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Константин Станишев
 
Милош Станишев
 
Александър Станишев
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Димитър Станишев
 
 
 
Кирил Станишев
 
 
 
 
 
 


БележкиРедактиране

  1. Алманах на Софийски университет „Климент Охридски“ 1888 – 1939, А-Я, Университетско издателство „Климент Охридски“, София 1988 г., фототипно издание
  2. Доц. Сп. Павлов, „Изтъкнат педагог и учен – Проф. д-р Д. Станишев на 65 години“, Здравен Работник, Год. XVIII, Пловдив, 8 юни 1971 г. Брой 156