Димитър Табаков (математик)

български математик
Вижте пояснителната страница за други личности с името Димитър Табаков.

Димитър Стефанов Табаков е български учен математик, професор в Софийския университет, където преподава във Физико-математическия факултет (днес Факултет по математика и информатика) и е дългогодишен ръководител на Катедрата по геометрия.

Димитър Табаков
български математик
Роден
Починал
1973 г. (93 г.)
Учил в1 средно училище „Пенчо Славейков“
Софийски университет
Научна дейност
Областматематика
Работил вСофийски университет
Семейство
БащаСтефан Димитров
МайкаКортеза Серткостова

Биография редактиране

Роден в град Сливен на 21 ноември 1879 г. [1] Баща му Стефан Димитров е табакчия. Самият проф. Табаков пише за семейството си:

Роден съм на 9 ноември 1879 г. (стар стил) от родители Стефан Димитров, по занятие табак, и Кортеза Серткостова. Майка ми и баща ми бяха неграмотни. Имах трима вуйчовци (грамотни), четвътият ми вуйчо Стефан Серткостов е убит като знаменосец на Стоил войвода през 1876 г. Баща ми беше трудолюбив и много справедлив човек. Като ученик в основното училище и в гимназията голямо влияние упражни върху мене моята майка, която беше по природа талантлива, умееше добре да смята устно и знаеше много мъдрости и приказки.

Младият Табаков завършва основното си и прогимназиалното си образование с отличие в родния си Сливен и продължава образованието си в Сливенската мъжка гимназия.

Силно влияние оказват върху него чехите учители по математика Антон Шоурек и Тодор Монин. По-късно Табаков ще наследи проф. Шоурек начело на катедрата по геометрия в Софийския университет.

След като завършва образованието си в Сливенската мъжка гимназия и Първа софийска мъжка гимназия Димитър Табаков спечелва конкурс за стипендия и през следващите четири години е студент във Физико-математическия факултет на Университета. През 1903 г. той е изпратен на двугодишна специализация по геометрия в чужбина. Първата година Табаков посещава лекциите на проф. Теодор Райе в Университета в Страсбург. Лекциите на Райе оформят у Табаков подчертано предпочитание към проективното третиране на геометричните задачи. През втората година от специализацията си младият български математик посещава лекции по диференциални уравнения и анализ в университета в Нанси.

След като приключва образованието си Димитър Табаков започва работа като асистент по геометрия в Софийския университет, като едновременно с това работи и като учител в Първа софийска мъжка гимназия. По-късно по време на временното закриване на Софийския университет (1907 – 1920) той работи и като учител в Сливенската мъжка гимназия.

По време на Балканската война и Първата световна война Табаков се сражава на фронта като обикновен войник.

През 1920 г. той отново се връща към работата си в Софийския университет като печели конкурса за редовен доцент в Катедрата по геометрия. По-късно, след смъртта на своя учител проф. Антон Шоурек (1926 г.) той застава начело на катедрата, а през 1929 г. е обявен за доктор на университета в Пиза. По думите на академик Боян Петканчин като професор в Софийския университет Табаков развива огромна преподавателска дейност, като едновременно чете лекции по всички геометрични дисциплини – аналитична, проективна, дескриптивна, диференциална геометрия [2].

След пенсионирането си през 1948 г. проф. Табаков преподава още няколко години, след което се оттегля в родния си Сливен, където умира през 1973 г. на 93-годишна възраст.

Образование редактиране

 • 1886 – 1888 – обучава се в Сливенската мъжка гимназия
 • 1899 – завършва последния гимназиален курс с отличен успех в Първа софийска мъжка гимназия
 • 1900 – 1903 – студент във Висшето училище в София (сегашния Софийски университет). През това време той взема тридесет изпита с успех много добър и само един с успех добър (при петобална система за оценяване).
 • 1904 – специализация в Университета в Страсбург – посещава лекциите на проф. Теодор Райе, формира подчертано предпочитание към проективното третиране на геометричните задачи.
 • 1905 – специализира в университета в Нанси – посещава лекции по диференциални уравнения и анализ.

Научна дейност редактиране

Научните интереси на проф. Табаков са насочени основно към геометрията.

Той е първият български математик, публикувал в чуждестранно научно издание (L’enseignement mathematique) [3]. През 1905 г. по време на специализацията си в университета в Нанси Табаков публикува в това списание бележка, свързана с теоремата на Кария. Той доказва следното твърдение: Ако в един триъгълник ABC е вписана окръжност с център L и допирни точки X, Y, Z съответно до страните BC, CA, AB и върху правите LX, LY, LZ са взети съответно точки D, E, F, ранвоотдалечени от L, то трите прави AD, BE, CF се пресичат в една точка К [4].

През 1906 г. Табаков публикува в списание „Mathesis“ своя работа, в която доказва теорема за трансверзалите на страните на пълния четиристранник, която след това се разширява с умело прилагане на средствата на проективната геометрия.

Във френското списание „Nouvelles Annales de mathematiques“ Табаков публикува през 1907 г. своя работа [5], в която определя чрез проективни средства наречените от него квази-развити и квази-полярни повърхнини на две повърхнини от втора степен и доказва, че те съвпадат с повърхнини, въведени от други автори по метричен път [6].

Хабилитационният труд на Табаков „Спрегнати линейни системи конични сечения“ е публикуван в Годишника на Софийския университет през 1920 г. [7].

През 1937 – 1938 г. Димитър Табаков отпечатва в Годишника на Софийския университет трудовете: „Върху хомографичните трансформации, заменящи четири точки сами в себе си“ и „Върху циклоидите на Дюпен“.

През 1940 г. той публикува два свои труда: „Върху една задача от аритметичните редове и някои формули от комбинаториката“ и „Бележки върху повърхнините на тетранионите“.

Последният труд на проф. Табаков – „Върху един комплекс прави линии от осма степен и осми клас“, е публикуван в Годишника на Софийския университет през 1957 г. Той е продължение на изследванията му върху точковото представяне на линейния комплекс.

Проблемът, който занимава Димитър Табаков в последните години от научната му работа, е доказателството, че един специален комплекс от осма степен се разлага на два комплекса от четвърта степен.

Издадени учебници редактиране

Проф. д-р Димитър Табаков е автор на следните университетски учебници и учебни помагала:

 • „Основи на аналитичната геометрия“ (3 издания – 1927, 1934 и 1947 г.)
 • „Дескриптивна геометрия, Част първа: Проективна геометрия“ (1939 г.)
 • „Дескриптивна геометрия, Част втора: Проекционни методи“ (2 издания – 1940 и 1946 г.)
 • „Сборник задачи по Проективна и дескриптивна геометрия“ (1941 г.)
 • „Сборник от задачи по аналитична геометрия“ (2 издания – 1928 и 1945 г.)
 • „Диференциална геометрия“

Звания и почетни отличия редактиране

 • Доктор на Университета в Пиза (1929 г.) [8]
 • Заслужил деятел на науката (1966 г.)
 • Народен деятел на науката от (1969 г.)

Преподавателска дейност редактиране

Заемани преподавателски длъжности редактиране

 • 1905 – 1907 – асистент по геометрия във Физико-математическия факултет на Софийския университет и едновременно с това учител по математика в Първа софийска мъжка гимназия.
 • 1908 – 1920 – учител по математика в Сливенската мъжка гимназия. В този период Табаков участва в Балканската война и Първата световна война.
 • 1920 – 1923 – редовен доцент във Физико-математическия факултет на Софийския университет.
 • 1923 – 1941 – извънреден професор във Физико-математическия факултет на Софийския университет.
 • 1941 – 1948 – редовен професор и титуляр на Катедрата по геометрия

Водени лекционни курсове редактиране

 • Аналитична геометрия
 • Дискриптивна геометрия
 • Диференциална геометрия

Патрон редактиране

Математическа гимназия „Проф. д-р Димитър Табаков“ (1971 – 1985)

Проф. д-р Димитър Табаков е патрон на Математическата гимназия в Сливен през целия период на съществуването ѝ. МГ „Проф. д-р Димитър Табаков“ – Сливен е създадена през 1971 г. на базата на математическите паралелки, обособени в Сливенската мъжка гимназия. През 1985 г. СПГ „Добри Чинтулов“ и МГ „Професор д-р Димитър Табаков“ се обединяват в Природо-математическа гимназия „Добри П. Чинтулов“ [9].

Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“ (от 1990 г.)

Проф. д-р Димитър Табаков е патрон на Икономическия техникум в Сливен от 1990 до 2003 г. През 1990 г. Икономическият техникум „Съби Димитров“ е преименуван на Икономически техникум „Проф. д-р Димитър Табаков“. През 2003 г. учебното заведение е преименувано на Професионална гимназия по икономика „Проф. д-р Димитър Табаков“[10].

Източници редактиране

 1. www.fmi.uni-sofia.bg, архив на оригинала от 19 юни 2015, https://web.archive.org/web/20150619043052/http://www.fmi.uni-sofia.bg/about/history/biografii/document.2005-07-09.4205846392, посетен на 2010-08-25 
 2. Б. Петканчин. 90-годишнината на професор Димитър Табаков. Математика и физика, 70, 57 – 59
 3. D. Tabakov. Extrait d'une letter de D.Tabakov (Nancy). L'Enseignement Mathematique, 7 (1905), p. 311 – 312.
 4. retro.seals.ch[неработеща препратка]
 5. D. Tabakov. Quasi-développées des surfaces du second ordre. Nouvelles annales de mathématiques, journal des candidats aux écoles polytechnique et normale, Sér. 4, 7 (1907), p. 130 – 133
 6. archive.numdam.org
 7. Г. Станилов. Първите сливенски математици Спиридон Ганев и Димитър Табаков, Математика и математическо образование, Тридесет и осмата пролетна конференция на Съюза на българските математици, 1 – 5 април 2009 г.
 8. Ал. Николов. Заслужено признание. Математика и физика, 70, 57 – 59
 9. pmg-sliven.com // Архивиран от оригинала на 2010-03-08. Посетен на 2010-08-25.
 10. pgisliven.com[неработеща препратка]

Външни препратки редактиране