Димитър Тихон

български воевода

Димитър Тихон (на средногръцки: Δημήτριος ὁ Τειχονᾶς) е български войвода от времето на цар Самуил, поставен от него да отбранява крепостта Колидрон (Колидрос, Колиндрон), която се намирала недалеч от Солун (според една хипотеза – между Бер и Сервия - Колиндрос,[1] според друга – Крондирци, южно от Дойранското езеро[2]).

Димитър Тихон
български аристократ
Роден
Починал

През 1001 година срещу Колидрон настъпва с армията си византийският император Василий II Българоубиец. Димитър Тихон отстъпва крепостта без отпор, но в замяна на това императорът му позволява да се оттегли необезпокояван с войската си при Самуил.[3] Повече известия за Димитър Тихон в средновековните летописи няма.

ИзточнициРедактиране

  1. Θεοχαρίδης, Γ. Ι. MICHEL DE VOS, Un demi-siécle de l histoire de la Macédoine (975-1025) Paris 1977. // Μακεδονικά 17oς τ. ΙΖ΄. Θεσσαλονίκη, 1977. σ. 432.
  2. Златарски, Васил. История на българската държава през средните векове. Том I, част 2. София, Наука и изкуство, 1971, с. 680, бел. 28. Посетен на 19.08.2018.
  3. Николов, Георги. Централизъм и регионализъм в ранносредновековна България (края на VII – началото на XI в.). София, Академично издателство „Марин Дринов“, 2005. ISBN 954-430-787-7. с. 139.