Диорама е умален макет на реално съществуваща местност, исторически момент или сцена. Диорамата може да изобразява и несъстоял се момент.

Диорама, изобразяваща плоскодънен кораб в постоянната колекция на Детския Музей на Индианаполис.