Дирахий е една от византийските военноадминистративни единици теми. Територията на тази тема е дълго време в пределите на България.

Византийските теми на Балканския полуостров през 1045 година

След падането на България под византийско владичество е създадена тема Дирахий. Неин главен град е Драч. Обхваща югозападните райони на българската държава, които днес се намират в Албания.