При двигател, който работи с директно впръскване на горивото (direct injection), горивото се впръсква директно в главната горивна камера – пространството над буталото.

За по добро смесване на капчиците гориво с въздуха горивната камера е оформена като вдлъбнатина в челото на буталото.

Този вид двигатели са по-мощни и по-икономични от тези с индиректно впръскване на горивото.

Вижте същоРедактиране