Дирекция на правосъдието на Източна Румелия

(пренасочване от Дирекция на правосъдието)

Дирекцията на правосъдието е създадена през 1879 г. по силата на Органическия устав на Източна Румелия.

Организира и ръководи съдебната система в Областта, под ръководството на директор, съветник, специалист и управител на канцеларията. [1].

Към дирекцията са учредени две комисии – за подготовка на проектоправилника и законопроекти, и за издаване на разрешения за упражняване на адвокатска професия. В общините без околисйки съдии съдебните задължения се изпълняват от кметовете. В Пловдив е учреден Окръжен съд с две отделения, а в другите пет департамента (окръга) на Източна Румелия - по едно съдилище. Учредено е и Върховно съдилище с две отделения.[2]

Дирекцията действа до Съединението на Княжество България с Източна Румелия на 6 септември 1885 г.

Датите са по Юлианския календар (стар стил), освен ако не е указано иначе.

ДиректориРедактиране

БележкиРедактиране

  1. Пътеводител на Централния държавен архив. Учрежденски фондове (до 1944 г.). т. I - Органи на власт и управление, София 2005, с. 114
  2. „Българските държавни институции 1879-1986“. София, ДИ „Д-р Петър Берон“, 1987. с. 81.
  3. Стателова, Елена. „Източна Румелия (1879–1885). Икономика, политика, култура“. София, Издателство на Отечествения фронт (онлайн: Дигитална библиотека СУ „Св. Климент Охридски“), 1983 г. с. 100-101. Посетен на 1 юни 2015 г.