Диспросий

химичен елемент с атомен номер 66

Диспросий (от гръцки: δυσπρόσιτος – „недостъпен“) е елемент от периодичната система със символ Dy и атомен номер 66. Той принадлежи към групата на лантанидите и се определя като редкоземен елемент. Той е бляскав, сребрист метал. Не се среща в природата като свободен елемент, но е част от редица минерали, като например ксенотим. Има 7 стабилни изтопа, най-разпространения от които е 164Dy.

Диспросий
Диспросий – сребристо-бял метал
Диспросий – сребристо-бял метал
Сребристо-бял метал
Спектрални линии на диспросий
Спектрални линии на диспросий
ТербийДиспросийХолмий


Dy

Cf
Периодична система
Общи данни
Име, символ, ZДиспросий, Dy, 66
Група, период, блок–, 6f
Химическа сериялантанид
Електронна конфигурация[Xe] 4f10 6s2
e- на енергийно ниво2, 8, 18, 28, 8, 2
CAS номер7429-91-6
Свойства на атома
Атомна маса162,5 u
Атомен радиус (изч.)175 (228) pm
Ковалентен радиус192±7 pm
Степен на окисление4, 3, 2, 1
ОксидDy2O3 (слабо основен)
Електроотрицателност
(Скала на Полинг)
1,22
Йонизационна енергияI: 573 kJ/mol
II: 1130 kJ/mol
III: 2200 kJ/mol
IV: 3990 kJ/mol
Физични свойства
Агрегатно състояниетвърдо вещество
Кристална структурашестоъгълна плътноопакована
Плътност8540 kg/m3
Температура на топене1680 K (1407 °C)
Температура на кипене2840 K (2567 °C)
Моларен обем19×10-6 m3/mol
Специф. топлина на топене11,06 kJ/mol
Специф. топлина на изпарение280 kJ/mol
Налягане на парата
P (Pa) 1 10 102 103 104 105
T (K) 1378 1523 1704 1954 2304 2831
Скорост на звука2710 m/s при 20 °C
Специф. топл. капацитет167 J/(kg·K)
Специф. електропроводимост1,1×106 S/m при 25 °C
Специф. ел. съпротивление0,926 Ω.mm2/m при 25 °C
Топлопроводимост10,7 W/(m·K)
Магнетизъм1: феромагнитен;
2: антиферомагнитен;
3: парамагнитен
Модул на еластичност61,4 GPa
Модул на срязване24,7 GPa
Модул на свиваемост40,5 GPa
Коефициент на Поасон0,247
Твърдост по Моос1,8
Твърдост по Викерс410 – 550 MPa
Твърдост по Бринел500 – 1050 MPa
История
Наименуванот гръцкото δυσπρόσιτος – „недостъпен“
ОткритиеПол-Емил Лекок дьо Боабодран
(1886 г.)
Най-дълготрайни изотопи
Изотоп ИР ПП ТР ПР
154Dy синт. 3×106 г. α 150Gd
156Dy 0,056 % стабилен
158Dy 0,095 % стабилен
160Dy 2,329 % стабилен
161Dy 18,889 % стабилен
162Dy 25,475 % стабилен
163Dy 24,896 % стабилен
164Dy 28,26 % стабилен

История редактиране

Получаване редактиране

Свойства редактиране

Изотопи редактиране

Изотопи
Изотоп Честота Период на
полуразпад
Тип
разпад
Енергия на
разпада
МeV
Продукт на
разпада
152Dy синт. 2,38 ч. ε 0,600 152Tb
α 3,727 148Gd
153Dy синт. 6,4 ч. ε 2,171 153Tb
154Dy синт. 3×106 г. α 2,947 150Gd
155Dy синт. 9,9 ч. ε 2,095 155Tb

Употреба редактиране

Използва се при направата на пръти за ядрени реактори. Поради високата си магнитна възприемчивост се използва при приложения за съхранение на данни, както и като компонент при направата на Терфенол-D. Разтворимите соли на диспросия са леко токсични, докато неразтворимите му соли са нетоксични.