Доайен на дипломатическия корпус

Доайен (декан) на дипломатическия корпус в дадена държава е най-старшият шеф на дипломатическа мисия.

ОпределянеРедактиране

На практика определянето на доайена е почти автоматично, тъй като са установени ясни правила. Той се определя според следните изисквания:

  • има най-дълъг стаж на поста измежду всички ръководители на дипломатически представителства, акредитирани в същата държава (тоест връчил е акредитивните си писма най-рано);
  • има дипломатически ранг от най-висок клас – например ранг (освен длъжност) посланик,
  • има седалище в дадената страна.

Старшинството на шефовете на дипломатически мисии се отразява в дипломатическата листа, подредена според стажа им на поста и публикувана от външното министерство на страната-домакин. Като правило доайенът е дипломатически представител от първи клас (посланик или нунций). В някои страни по установена традиция доайен на дипломатическия корпус винаги е представителят на Ватикана, независимо от това кога е връчил своите акредитивни писма.

Статут и функцииРедактиране

По същество доайенът не е ръководител с властнически правомощия спрямо останалите членове на дипломатическия корпус, той е само primus inter pares (пръв между равни).

Доайенът обикновено приема новопристигналия в страната шеф на дипломатическо представителство и го информира за спецификата относно протокола и взаимоотношенията със страната по пребиваване. Той представлява дипломатическия корпус при церемонии, поднася поздравления, връчва подаръци, изказва съболезнования, предлага за награда онези дипломатически представители, които окончателно напускат страната, в която са били акредитирани, и пр.

5-ата най-старши шефове на мисии в БългарияРедактиране

Данни към 29 януари 2015 г.

Име Държава Връчване на акредитивните писма Изминали дни
1. Граф Камило Дзуколи – доайен   Суверенен Малтийски орден 23 април 2007 от 5547 дни
2. Юрий Исаков   Русия 26 август 2008 от 5056 дни
3. Ахмед Ал Мадбух   Палестинска автономия 21 януари 2009 от 4908 дни
4. Антон Пакурецу   Румъния 24 септември 2009 от 4662 дни
5. Фейсал Ал Адуани   Кувейт 3 декември 2009 от 4592 дни