Добруджанска революционна организация

Добруджанската революционна организация (ДРО) е комунистическа организация на българите в Южна Добруджа. През септември 1925 във Виена бивши дейци на ВДРО и дейци на БКП, сред които Дочо Михайлов, Петър Вичев, Върбан Петров, Георги Кроснев, Петър Нейчев, Георги Стефанов и Димитър Ганев създават ДРО. Организацията се ползва с подкрепата на Коминтерна, а в периода 1926 – 1928 ДРО се конфронтира с българската ВДРО. За кратко време се създават местни комитети в някои села, като в България организацията се направлява от БКП, а в Румъния от Румънската комунистическа партия.[1] През 30-те години ДРО приема тезата на Коминтерна за съществуването на добруджанска нация. Постепенно социалните задачи все повече изместват националните. ДРО е против връщането на Южна Добруджа към България.[2]

След 1934 г. организацията е забранена от военните и дейците ѝ се включват в БРП. Видни дейци на организацията са д-р Петър Вичев, Димитър Дончев, Д. Ганев[3].

В 1930 – 1931 година издава френскоезичния вестник „Бюлтен дьо л'Органисасион революсионер добруджанез“.[4]

  1. НАЦИОНАЛНООСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ В ДОБРУДЖА 1878 – 1940, взето от www.ndt1.com на 20.03.2010 г., архив на оригинала от 3 декември 2013, https://web.archive.org/web/20131203032150/http://www.ndt1.com/article.php/20080922113958410, посетен на 20 март 2010 
  2. Липчев, Румен. Противобългарската политика на комунистите в Добруджанското националноосвободително движение, Минало, бр. 1, 2015, с. 79, 82, 86.
  3. Веска Николова, Милен Куманов, Кратък исторически справочник, София, 1983
  4. Иванчев, Димитър. Български периодичен печат, 1844 – 1944: анотиран библиографски указател. Т. 3. София, Наука и изкуство, 1969. с. 50.