Догма (от гръцки δόγμα, δόγματα – установявам, утвърждавам) е установената вяра и доктрина от религия, идеология или организация, неподлежаща на обсъждане или съмнение и приета за безусловна истина.

Като аналогия на догмата могат да се посочат аксиомите математика

Всяко отклонение от религиозните догми е било обявявано за ерес и строго наказвано.

В пейоративен смисъл догмата се отнася до принудителни решения. В по-общия смисъл се отнася до силни убеждения, чиито последователи не са склонни да обсъдят рационално. Това отношение се класифицира като догматично; и често се използва по отношение на религиозни въпроси, но се използва също така и за политически или философски догми.

Етимология

редактиране

Думата „догма“ е преведена преведена през 17 век от латинската dogma, означаваща „философски принцип“, получена от гръцката δόγμα, означаваща буквално „това, което човек смята за истина“ и глагола dokein, „да изглежда добре“. Множествената форма, базирана на гръцкия е dogmata.

Формално, терминът догма е използван от някои теистични религиозни групи за описание на позиции, формиращи техните най-централни и фундаментални вярвания, въпреки че може да се използва също и за цялата група от вярвания с която дадена теистична или нетеистична религиозна група се идентифицира. В някои случаи догмата е разграничавана от религиозното мнение и тези неща в доктрината считани за по-малко значими или несигурни. Формалната църковна догма е често изяснявана и допълвана в процеса на комуникация.

Погледът или позицията е централна идея в будизма. В религиозната философия на будизма, погледа не е просто абстрактен сбор от предложения, а интерпретация на преживяване, което силно се отразява на мисли, усещания и действия. Притежанието на точната психологическа нагласа в това отношение се смята за основна част от пътя на будизма, като понякога правилните виждания трябва да бъдат приложени на практика и погрешните да бъдат изоставени, докато в други ситуации всички виждания се смятат за пречка към постигането на просветление.

Християнство

редактиране

Християнството се определя от група от основни вярвания, споделяни от всички християни, въпреки че, начина по които тези вярвания се прилагат и въпросите свързани с тях варират.

Вижте също

редактиране

Външни препратки

редактиране