Долносаксонски езици

Долносаконски езици
Съвременно разпространение на нидерландските и долногерманските диалекти
Съвременно разпространение на нидерландските и долногерманските диалекти
Разпространение Холандия, Германия, Канада
Говорени от 1 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж