Долнофранконски езици

Долнофранконски езици
Разпространение на долнофранконските езици в Европа
Разпространение на долнофранконските езици в Европа
Разпространение Холандия, ЮАР, Белгия
Говорени от над 24 000 000 души
Систематизация по Ethnologue виж