Домофон

Домофон, наричан също интерком, е средство за общуване. Чрез електрически сигнали се предават звуци и по-специално говор, подобно на телефон. Използва се предимно за общуване в рамките на една затворена система от съображения за сигурност, например в една фирма или жилищна сграда. По този начин се предотвратява достъпа на нежелани лица в една сграда или в системата за общуване на дадено предприятие, фирма, организация. в град София домофони има от 1930 година в началото това са еrikson и siemens. Днес предлаганите марки са много.