Донатизмът е раннохристиянска ерес, разпространена главно през IV-V век в римската провинция Африка.[1]

Августин Блажени в спор с донатисти, френска картина от XVIII век

Основният сблъсък с официалната църква се случва на събора в Картаген през 411 г., при който основна роля играе богословът Августин Блажени. Съборът отсъжда против донатистите, осланяйки се основно на решението на Константин в случая с Цецилиан от почти век по-рано. [2] След нахлуването през 430-те години на вандалите, които са последователи на арианството, Римската импперия губи власт над тези земи, а донатизмът се оказва преследван наравно с православието.[3]

Източници редактиране

  1. Токарев, Сергей. Религията в историята на народите, Християнство, Секти, ереси, стр. 324. Народна младеж, 1983, София.
  2. Mitchell, Stephen. A History of the Later Roman Empire. Blackwell, 2007. с. 281.
  3. Mitchell, Stephen. A History of the Later Roman Empire. Blackwell, 2007. с. 282.