Драгоман (от арабски: ترجمان, тарджуман, преводач)[1] е официална титла на личност в средновековната дипломация, която има функциите на преводач и посредник между Османската империя, страните от Близкия изток и европейските дипломатически и търговски представителства в тях.

Вижте пояснителната страница за други значения на Драгоман.

Лицето, занимаващо се с тази дейност, владее и ползва османотурски (и/или арабски) и европейски езици. Такива лица има в османската администрация, както и в европейските дипломатически и търговски представителства на изток. Те имат както дипломатически, така и лингвистични функции.

Драгоманите са имали особено значение в Османската империя, тъй като в нея е имало голяма нужда от посредничество с европейските страни, породено от съпротивата на влиятелните османци да учат чужди езици до началото на ХІХ век. Така някои отделни велики драгомани са имали съществена роля в османската история и са имали функции, близки до тези, изпълнявани днес от министрите на външните работи.

В близкото минало „драгоман“ е наричан също водачът на група сезонни работници – гурбетчии, обикновено жътвари.

Източници редактиране

  1. Български тълковен речник, Трето издание, изд. „Наука и изкуство“, София, 1973
  • Dragoman в Енциклопедия Британика от 1911 г.