Драчево (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Драчево може да се отнася за:

  • Драчево, село в област Бургас, България;
  • Драчево, село и квартал в Скопската община Кисела вода, Северна Македония;
  • Драчево, на гръцки Левкотеа, село в дем Зиляхово, Гърция;
  • Драчево, село в Община Требине, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;
  • Драчево, село в Селивановски район на Владимирска област, Русия;
  • Драчево, село в Рибински район на Ярославска област, Русия;
  • Драчево село, село в Дубровнишко-Неретванска жупания, Хърватия.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.