Древната музика се развива в грамотни култури, заменяйки праисторическата музика.

Сцена от Древна Гърция върху теракота, 490 г. пр. Хр.

Още в древни времена музиката имала разнообразни функции. На различни места и по различни поводи хората използвали музика с определено предназначение. За всеки конкретен случай имало специални песни и мелодии. Така се обособили различни музикални жанрове в религиозната, в дворцовата, в светската и в народната музика.

Важна роля на музиката в живота на древните цивилизации породила необходимостта от обучение на музиканти професионалисти и довела до развитие на знанията за музиката и създаване на музикална писменост.

Религиозна музикаРедактиране

Религиозната музика в древния свят била свързана с култове към различни божества. По време на церемониите в храма жреци, свещенослужители и хорове пеели химни, песнопения и псалми в чест на боговете. Специално подбрани инструменти свирели свещени мелодии.

Светска музикаРедактиране

В древния свят се развивала и т. нар. светска музика, която не била свързана с храмовете, а звучала в дворците, в богатите домове и сред народа.

Дворцова музикаРедактиране

Дворцовата музика имала основно две функции – церемониална и развлекателна. Професионални музиканти свирели тържествени мелодии и изпълнявали химни, възхваляващи владетеля. Прекрасни инструменталисти, певци и танцьори забавлявали императори, фараони, царе и тяхното обкръжение и т.н.

Музиката на народаРедактиране

Пъстра и колоритна била музиката на народа. Той създавал песни по време на трудовата дейност, за погребални и сватбени ритуали, лирични и любовни, епически и исторически песни за герои и т.н. В Древен Египет и Вавилон хората от народа изпълнявали т. нар. пасиони и мистерии, в които чрез театрално действие и музика представяли своите вярвания. В Индия се появил куклен театър с музика и музикален театър, предшественик на операта.