Древноримски мерни единици

Древната римска система от мерки е основана на гръцката система, но има и египетско влияние. Мерните единици са общо взето добре документирани.

Мерки за дължина редактиране

Римска единица Латинско име В стъпки Еквивалент
пръст digitus 1/16 0,0185 m
длан palmus 1/4 0,074 m
стъпка pes 1 0,296 m
лакът cubitus 1 и 1/5 0,4443 m
градус gradus 2 и 1/2 0,7407 m
крачка passus 5 1,4815 m
прът pertica 10 2.963 m
акт actus 120 35.5 m
стадий stadium 625 185 m
миля milliarium 5000 1481,5 m
левга leuga 7500 4.83 km

Мерки за повърхност редактиране

Римска единица Латинско име Акри Еквивалент
квадратна стъпка pes quadratus 1/14 ~ 875 cm²
скрипул scripulum 1/144 ~ 8.75 m²
one aune of furrows actus minimus 1/30 ~ 42 m²
клима clima 1/4 ~ 315 m²
един акър квадратен акт 1 ~ 1260 m²
югер iugerum 2 ~ 2520 m²
one morn heredium 4 ~ 5040 m²
центурия centurium 400 ~ 50.4 ha
салтус saltus 1600 ~ 201.6 ha

Мерки за обем редактиране

Мерки за течности редактиране

Римска единица Латинско име Sesters Еквивалент
една лъжица ligula 1/48 ~ 1 и 1/8 cl
една доза киат 1/12 ~ 4 и 1/2 cl
one sixth-sester sextans 1/16 ~ 9 cl
one third-sester triens 1/3 ~ 18 cl
one half-sester хемина или котила 1/2 ~ 27 cl
one double third-sester cheonix 2/3 ~ 36 cl
секстарий sextarius 1 ~ 54 cl
когний congius 6 ~ 3 и 1.4
урна urna 24 ~ 13 l
амфора, делва amphora 48 ~ 26 l
мех culleus 960 ~ 520 l

Мерки за обем редактиране

 
модий (4 век)
Римска единица Латинско име Pecks Еквивалент
ацетабул acetabulum 1/128 ~ 6 и 3/5 cl
квартарий quartarius 1/64 ~ 13 и 1/2 cl
хемина hemina 1/32 ~ 27 cl
секстарий sextarius 1/16 ~ 54 cl
полумодий semodius 1/2 ~ 4 и 2/3 l
модий modius 1 ~8 и 2/3 l
квадрантал quadrantal 3 ~ 26 l

Мерки за тегло редактиране

Римска единица Латинско име В драхми Еквивалент
халк chalcus 1 / 48 ~ 71 mg
селиква siliqua 1 / 18 ~ 189⅓ mg
обол obolus 1 / 6 ~ 0.568 g
скрупул scrupulum 1 / 3 ~ 1.136 g
драхма драхма 1 ~ 3.408 g
one shekel sicilicus 2 ~ 6.816 g
унция uncia 8 ~ 27.264 g
либра libra 96 ~ 327.168 g
мина mina 128 ~ 436.224 g

Време редактиране

Юлианският календар е въведен през 45 пр.н.е. и замествен по-ранния римски календар. В Юлианския календар, също както и при Грегорианския годината има 365 дни и високосната година е с 366 дни. Разликата е била в това, кои години са високосните. В Юлианския всяка четвърта година е високосна. Грегорианският използва по-сложен алгоритъм за да определи приблизителната дължина на слънчевата година.