Дуилиите (Duilii, gens Duilia) са плебейска фамилия в Римската република, която изчезва през 3 век пр.н.е. Мъжете носят името Дуилий (Duilius).

Първият народен трибун от фамилията е М. Дуилий през 471 пр.н.е. Първият консул на фамилията е през 336 пр.н.е. Кезо Дуилий, който е съосновател на колония в южноиталианския Калес.

Много успешен член на фамилията e Гай Дуилий, който е консул през 260 пр.н.е. и командир на войската по време на първата пуническа война в Битката при Миле. Чрез употребата на новостта на мостове (Corvus), абордажния мост, той успява да победи в първата морска битка на римляните против картагенците.

Единственото когномен (име) на тази фамилия през Републиката е Лонг (Longus).

Известни от фамилията са: