Тази статия е за групата тюркски народи. За тюркския каган вижте Дулу (каган).

Дулу са група тюркски народи, живели в Джунгария през VII век.

Ядрото на съществувалия от 603 до 704 година Западнотюркски каганат са т.нар. Десет стрели - десет народа, обособени в две групи дулу, северно от река Или, и нушиби на юг от нея. Двете групи често влизат в конфликти, оспорвайки си политическото върховенство в каганата.

Според китайските източници групата дулу включва 5 народа:

  • чумукун (处木昆) – кимаци
  • хулудзю (胡禄居)
  • шъшъти (摄舍提)
  • туцишъ (突骑施) – тюргеши
  • шунишъ (鼠尼施)