Дхармични религии

(пренасочване от Дхармически религии)

Дхармическите религии са религии коцептуално базирани във вярата в дхарма - универсален закон на битието.

Разпространението на Авраамическите (розово) и Дхармическите религии (жълто) по света

Практически всички дхармически религии, с изключение на сикхизма, приемат за своя идейна основа кармическите прераждания.

Към древните и най-известни дхармически религии се отнасят индуизма, джайнизма, сикхизма и будизма.

Някои изследователи на религията отричат използването на това понятие и го считат за контрапункт, а не за същностна философска разлика спрямо трите водещи монотеистични религии - юдаизъм с базираните на него християнство и ислям.

Вижте същоРедактиране