Дървено-земно огнево съоръжение

Дървено-земно огнево съоръжение (ДЗОС) е закрито полево фортификационно (отбранително) съоръжение за водене на военни действия и предпазване от вражески огън.

ДЗОТ в СССР, 1941 г.

Изгражда се с подръчни средства – най-често дървен материал и пръст, камъни и чакъл. Използва се за защита от вражески огън и осколки при устройване на картечно гнездо. Строи се близо до окопите. Широко използвано съоръжение през Първата и Втората световна война, когато е наричано дървено-земна огнева точка (ДЗОТ).

Вижте също редактиране

Източници редактиране

  • Физико-математическа и техническа енциклопедия, том 1, Издателство на БАН, София, 1990 г.