В специализирания жаргон в областта на лесовъдството с понятието дървесен вид обикновено се означава вид дърво, но понякога може да е подвид или сорт, към който, по различни причини, има засилен интерес в горското стопанство.

Лесовъдите разграничават следните дървесни видове:

Съществуват и други признаци, по които могат да бъдат разделени дървесните видове.

Вижте също редактиране