Държавна агенция по туризъм

Държавната агенция по туризъм (ДАТ) е българска държавна институция на пряко подчинение на Министерския съвет от 2005 г. Преди това е отрасълът туризъм е администриран от държавата и чрез други учреждения: министерство, комитет, (главна) дирекция в министерство.

Държавната агенция по туризъм ще бъде окончателно закрита през септември 2009 г. Подготвят се промените в Закона за туризма, които ще прехвърлят отговорността за управлението на отрасъла към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.

Структура

редактиране

Председател:

Заместник-председатели:

  • Станислав Райнов Новаков
  • Христо Иванов Христов
  • Стела Балтова

Председатели

редактиране

Външни препратки

редактиране