Тази статия е за дейностите по управление на държавата. За системата от институции вижте Държава. За формите на управление вижте Форма на държавно управление.

Държавното управление е съвкупността от дейности по управление на държавата.

Държавно управление
Съдилищата са основен елемент на държавното управление
Съдилищата са основен елемент на държавното управление
КИД-2008
-O. Държавно управление
→84. Държавно управление
84.1. Държавно управление с общ, икономически и социален характер
84.2. Услуги на държавното управление за обществото като цяло
84.3. Държавно обществено осигуряване

То включва създаване на закони и други правни норми, тяхното прилагане и правна интерпретация, организиране на данъчно облагане, държавно обществено осигуряване и отбрана, осигуряване на обществен ред, провеждане на външна политика и други пряко свързани дейности.[1]

Бележки редактиране